Informacja o wynikach egzaminu

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ORAZ WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną opublikowane dnia 2 lipca na stronie https://wyniki.edu.pl 

Zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty  wydawane będą dnia 8 lipca w sekretariacie szkoły o godz. 12.00. 

Odebrać zaświadczenie może uczeń, rodzic lub prawny opiekun. 

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2021/06/29/informacja-o-wynikach-egzaminu/