Samorząd

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 130 W ŁODZI

 1. Marszałka J. Piłsudskiego

 

PLAN PRACY

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. I – VIII

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

Opiekunowie SU –   Donata Kisiel , Krzysztof Bednarek

Współpraca – Rafał Żurek

Poczet sztandarowy  – Monika Matyjaszczyk

                               

Cele :

 • Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania;
 • Zapoznanie uczniów z zaplanowanymi uroczystościami i imprezami szkolnymi na rok szkolny 2018/2019;
 • Zapoznanie uczniów z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym SP 130, Statutem Szkoły, WSO;
 • Aktywizowanie uczniów do czynnego udziału w sekcjach samorządu;
 • Przekazywanie wiedzy na temat zachowań   i działań ekologicznych; prozdrowotnych;
 • Efektywne posługiwanie się technologią informacyjną w ramach realizacji projektów szkolnych;
 • Zapoznanie uczniów szkoły z prawami i obowiązkami ucznia;
 • Stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań dziecka;
 • Godne reprezentowanie szkoły w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych;
 • Podtrzymywanie tradycji szkolnych;
 • Kształtowanie postaw patriotycznych, przybliżenie sylwetki patrona szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego;
 • Rozbudzanie odpowiedzialności za drugiego człowieka oraz własne i jego bezpieczeństwo;
 • Stwarzanie możliwości i zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych;
 • Rozbudzanie empatii, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, tolerancji;

Działania stałe :

 • Udział Pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych – tworzenie ceremoniału szkolnego
 • Udział uczniów w akcjach charytatywnych
 • Pomoc w organizacji ważnych wydarzeń w życiu szkoły (apele, konkursy, uroczystości)
 • Podtrzymywanie tradycji szkoły (życzenia okolicznościowe, pamięć o ważnych świętach państwowych i kościelnych)
 • Coroczna akcje:

– zbierania korków na rzecz hospicjum dla dzieci,

– darów dla bezdomnych zwierząt,

– udział w akcji „Podziel się Wigilią”

PLAN DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

MIESIĄC DZIAŁANIA   UWAGI
WRZESIEŃ

 

 

·         Współpraca przy organizacji Narodowego Czytania dla uczniów klas I-III – przygotowanie tematycznej prezentacji przez Sekcję Informatyczną

 

·         Spotkanie organizacyjne sekcji „Wolontariat”

– zapoznanie z ideą wolontariatu

– wyznaczenie zadań do realizacji

– współpraca z Bankiem Żywności

·         Współpraca przy zachęcaniu

 

·         Spotkanie w sprawie organizacji Wyborów do SU

– przedstawienie regulaminu wyborów

– przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do pracy w SU

·         Organizacja debaty przedwyborczej

 • Przygotowanie plakatów i prezentacji osobistych
 • Udział w akcji „100 pozdrowień na 100-lecie Niepodłegłości”

 

 

 

 

07.09.2018r.

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2018r.

 

 

 

 

 

24-28.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2018r

 

Działania Sekcji Informatycznej

 

 

 

Przyjęcie zgłoszeń od chętnych uczniów, zapoznanie z charakterem działań pracy nowej sekcji – Wolontariat

 

Współpraca  z Bankiem

Żywności w Łodzi

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z wychowawcami klas; harmonogram działań (zbieranie zgłoszeń od uczniów, tworzenie notatki-pozdrowienia, prace przygotowujące do wysłania pozdrowień, przygotowanie prezentacji końcowej)

 

PAŹDZIERNIK ·         Wybory do Samorządu Uczniowskiego

·         Rozpoczęcie akcji szkolnej „Szkolne przerwy wesołe i bezpieczne”

 

·         Rozpoczęcie cyklicznych spotkań Sekcji Informatycznej z uczniami klas I-III – zajęcia scratch

 

·         Akcja „Pamiętamy o tych, którzy odeszli…”

 

 

11.10.2018r.

 

 

od X 2018r.

do VI 2019r.

 

 

 

 

 

 

31.10.2017r.

 

 

 

Współpraca z wychowawcami

klas  I – III

 

 

 

 

 

 

Wizyta na cmentarzu parafialnym, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy grobach byłych dyrektorów szkoły

LISTOPAD  

·         Akcja szkolna Samorządów klasowych  „Dokarmiamy ptaki”

 

·         Akcja charytatywna „Zbiórka dla bezdomnych zwierząt ze

schroniska”

 

·         Szkolny Bieg Niepodległościowy

 

·         Dzień wróżb andrzejkowych

 

 

 

cały m-c

 

 

 

 

09.11.2018r.

 

29.11.2018r.

Współpraca z opiekunem świetlicy, pedagogiem szkoły, nauczycielem wf

 

GRUDZIEŃ ·         Akcja szkolna „Mikołajki” połączona z zabawą szkolną – mikołajkowy element stroju

 

·         Akcja „Podziel się Wigilią”

(sekcja Wolontariat)

 

 

06.12.2018r.

 

 

do 20.12.2018r.

 

 

 

Współpraca
z Bankiem Żywności
w Łodzi

STYCZEŃ ·         Apel podsumowujący I półrocze    ( w tym bezpieczeństwo podczas ferii zimowych)

 

 

 

styczeń 2019r.

Zgodnie z Planem Pracy Szkoły
LUTY ·         Pierwsza pomoc – „Na wszelki wypadek”

 

 

 

 

01-08.02.2019r.

 

 

Akcja szkolna – udzielanie pierwszej pomocy – udział klas I-VIII – współpraca z nauczycielem wf
MARZEC

 

 

·           Ostatki – bal karnawałowy dla klas I-VIII

 

·           „Wiosenne porządki”

–  kształtowanie postaw proekologicznych poprzez działania klas  na terenie wokół szkoły

 

 

 

05.03.2019r.

 

 

18-22.03.2019r.

Współpraca z wychowawcami klas
KWIECIEŃ  

·         Akcja „Zbiórka makulatury”

 

·         „Dzień Ziemi”

 

·         Konkurs „Mam talent”

 

 

 

cały m-c

 

 

 

29.04.2019r.

Współpraca z  wychowawcami klas I-VIII
MAJ ·         Działania Samorządów klasowych klas II-VIII

 

·         „Ruch to zdrowie” czyli długa przerwa na świeżym powietrzu

 

 

 

cały m-c

Współpraca z n-lem wf – organizacja wolnego czasu podczas długiej przerwy
CZERWIEC ·         Podsumowanie pracy SU w roku szk. 2017/18

 

 

Sprawozdanie na apelu okolicznościowym i posiedzeniu Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

 • Poszanowanie tradycji rodzinnych i szkolnych
 • Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów
 • Kształtowanie odpowiedzialności i gotowości do współpracy
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, empatii
 • Integracja społeczności szkolnej
 • Rozwijanie samorządności

Samorządy klasowe
2018 / 2019

 1. Ia – wybór w II półroczu
  kl.Ib – wybór w II półroczu
  kl. II – wybór w II półroczu
  kl.III–  Natalia Witczak, Alicja Buczek
  kl.IVa– Natalia Szymańska, Jakub Skrzypczyński, Julia Pietrzko
  kl.IVb – Filip Grudziński, Aleksandra Gembicka, Marcel Chwast
  kl. Va – Laura Zapart, Małgorzata Majchrowska, Kacper Adamczyk,
  kl. Vb – Kamil Lechański, Agata Ławniczek, Igor Zakrzewski
  kl. VI – Patryk Romański, Amelia Sabela,
  kl. VII -Piotr Dubla, Maciej Borowik
  kl. VIII – Adrian Bukarewicz, Mikołaj Traczyk

 Podstawy prawne działalności samorządów uczniowskich

 


Po co w szkole samorząd?

 • macie szansę lepiej się zintegrować, poznać nowych ludzi,
 • wspólnie działając, możecie więcej osiągnąć, wpłynąć na to, co dzieje się
  w szkole,
 • rozwijacie swoje pasje i zainteresowania,
 • możecie znaleźć fajny sposób na spędzanie wolnego czasu,
 • wzbogacacie ofertę imprez szkolnych,
 • macie możliwość zorganizowania dyskoteki, zawodów sportowych, koncertu,
 • możecie znaleźć fundusze na realizację swoich pomysłów,
 • zyskujecie satysfakcję z możliwości zrobienia czegoś dla innych,
 • macie szansę wykazać się swoją kreatywnością,
 • możecie skuteczniej bronić praw ucznia,
 • uczycie się współpracy w grupie, zdobywacie nowe, cenne doświadczenia
  i umiejętności zarządzania projektem czy zdobywania środków na własne
  działania,
 • bierzecie udział w kreowaniu szkolnej rzeczywistości, dostosowujecie ją do
  swoich potrzeb i oczekiwań i uzyskujecie szansę na rozwiązanie szkolnych problemów.

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/samorzad/