Samorząd

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 130 W ŁODZI

 1. Marszałka J. Piłsudskiego

 

PLAN PRACY

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. I – VII

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

Opiekunowie SU –   Donata Kisiel
i Agnieszka Woźniacka

Poczet sztandarowy  – Monika Matyjaszczyk

                               

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 130 W ŁODZI

 1. Marszałka J. Piłsudskiego

 

PLAN PRACY

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. I – VII

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

Opiekunowie SU –   Donata Kisiel i Agnieszka Woźniacka

Poczet sztandarowy  – Monika Matyjaszczyk

                               

Cele :

 • Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania;
 • Zapoznanie uczniów z zaplanowanymi uroczystościami i imprezami szkolnymi na rok szkolny 2017/2018;
 • Zapoznanie uczniów z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym SP 130, Statutem Szkoły, WSO;
 • Aktywizowanie uczniów do czynnego udziału w sekcjach samorządu;
 • Przekazywanie wiedzy na temat zachowań   i działań ekologicznych; prozdrowotnych;
 • Efektywne posługiwanie się technologią informacyjną w ramach realizacji projektów szkolnych;
 • Zapoznanie uczniów szkoły z prawami i obowiązkami ucznia;
 • Stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań dziecka;
 • Godne reprezentowanie szkoły w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych;
 • Podtrzymywanie tradycji szkolnych;
 • Kształtowanie postaw patriotycznych, przybliżenie sylwetki patrona szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego;
 • Rozbudzanie odpowiedzialności za drugiego człowieka oraz własne i jego bezpieczeństwo;
 • Stwarzanie możliwości i zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych;
 • Rozbudzanie empatii, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, tolerancji;

Działania stałe :

 

 • Udział Pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych – tworzenie ceremoniału szkolnego
 • Udział uczniów w akcjach charytatywnych
 • Pomoc w organizacji ważnych wydarzeń w życiu szkoły (apele, konkursy, uroczystości)
 • Podtrzymywanie tradycji szkoły (życzenia okolicznościowe, pamięć o ważnych świętach państwowych i kościelnych)
 • Coroczna akcje: zbierania korków na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, darów dla bezdomnych zwierząt, akcja „Podziel się Wigilią”

 

PLAN DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

MIESIĄC DZIAŁANIA   UWAGI
WRZESIEŃ

 

 

·         Spotkanie organizacyjne sekcji „Wolontariat”

– zapoznanie z ideą wolontariatu

– wyznaczenie zadań do realizacji

– współpraca z Bankiem Żywności

·         Współpraca przy zachęcaniu

 

·         Spotkanie w sprawie organizacji Wyborów do SU

– przedstawienie regulaminu wyborów

– przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do pracy w SU

·         Organizacja debaty przedwyborczej

 • Przygotowanie plakatów i prezentacji osobistych
 • Jesienna akcja Samorządów klasowych „Możemy My – możesz i Ty! –  dbamy o czystość wokół naszej szkoły”
 

26.09.2017r.

 

 

 

Wrzesień 2017r.

 

 

 

 

 

26-30.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2017r

Przyjęcie zgłoszeń od chętnych uczniów, zapoznanie z charakterem działań pracy nowej sekcji – Wolontariat

 

Współpraca  z Bankiem

Żywności w Łodzi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciele Samorządów klasowych

PAŹDZIERNIK ·         Wybory do Samorządu Uczniowskiego
·         Rozpoczęcie akcji szkolnej „Szkolne przerwy wesołe i bezpieczne”

·         Akcja „Pamiętamy o tych, którzy odeszli…”

 

 

06.10.2017r.

 

 

od X 2017r.

do VI 2018r.

 

31.10.2017r.

 

 

 

Współpraca z wychowawcami

klas  I i II

 

 

 

LISTOPAD  

·         Akcja „Pamiętamy o tych, którzy odeszli…”

·         Akcja szkolna Samorządów klasowych  „Dokarmiamy ptaki”

·         Akcja charytatywna „Zbiórka dla bezdomnych zwierząt ze

schroniska”

·         Dzień wróżb andrzejkowych

 

 

 

cały m-c

 

 

 

 

29.11.2017r.

Współpraca z opiekunem świetlicy, pedagogiem szkoły

 

GRUDZIEŃ ·         Akcja szkolna „Mikołajki” połączona z zabawą szkolną – mikołajkowy element stroju

·         Akcja „Podziel się Wigilią”

(sekcja Wolontariat)

 

 

06.12.2017r.

 

 

do 20.12.2017r.

Współpraca
z Bankiem Żywności
w Łodzi
STYCZEŃ ·         Apel podsumowujący I półrocze ( w tym bezpieczeństwo podczas ferii zimowych)

 

 

 

styczeń 2018r.

Zgodnie z Planem pracy szkoły
LUTY ·         Ostatki – bal karnawałowy klas I-VII

·         Walentynki – poczta walentynkowa

 

 

 

 

13.02.2018r.

 

14.02.2018r.

Współpraca z wychowawcami kl. I – VII

 

MARZEC

 

·           „Wiosenne porządki”

–  kształtowanie postaw proekologicznych poprzez działania klas  na terenie wokół szkoły

 

 

12-16.03.2018r.

Współpraca z wychowawcami klas
KWIECIEŃ  

·         Akcja „Zbiórka makulatury”

·         „Dzień Ziemi”

 

 

cały m-c

Współpraca z  wychowawcami klas I-VII
MAJ ·         Działania Samorządów klasowych klas IV-VII

 

 

 

cały m-c

Współpraca z wychowawcami
CZERWIEC ·         Podsumowanie pracy SU w roku szk. 2017/18

 

   

 

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

 • Poszanowanie tradycji rodzinnych i szkolnych
 • Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów
 • Kształtowanie odpowiedzialności i gotowości do współpracy
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, empatii
 • Integracja społeczności szkolnej
 • Rozwijanie samorządności


REGULAMIN WYBORÓW
DO RADU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

Samorządy klasowe
2017 / 2018

 

 

 

 

 Podstawy prawne działalności samorządów uczniowskich

 

 

 


Po co w szkole samorząd?

 • macie szansę lepiej się zintegrować, poznać nowych ludzi,
 • wspólnie działając, możecie więcej osiągnąć, wpłynąć na to, co dzieje się
  w szkole,
 • rozwijacie swoje pasje i zainteresowania,
 • możecie znaleźć fajny sposób na spędzanie wolnego czasu,
 • wzbogacacie ofertę imprez szkolnych,
 • macie możliwość zorganizowania dyskoteki, zawodów sportowych, koncertu,
 • możecie znaleźć fundusze na realizację swoich pomysłów,
 • zyskujecie satysfakcję z możliwości zrobienia czegoś dla innych,
 • macie szansę wykazać się swoją kreatywnością,
 • możecie skuteczniej bronić praw ucznia,
 • uczycie się współpracy w grupie, zdobywacie nowe, cenne doświadczenia
  i umiejętności zarządzania projektem czy zdobywania środków na własne
  działania,
 • bierzecie udział w kreowaniu szkolnej rzeczywistości, dostosowujecie ją do
  swoich potrzeb i oczekiwań i uzyskujecie szansę na rozwiązanie szkolnych problemów.

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/samorzad/