Samorząd

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 130 W ŁODZI
im. 
Marszałka J. Piłsudskiego

  

Samorząd uczniowski:
Przewodnicząca – Weronika Traczyk
Zastępca przewodniczącej – Amelia Sabela

 

 

Opiekunowie SU –  Donata Kisiel , Krzysztof Bednarek
Współpraca – Agata Gręda
Poczet sztandarowy  – Monika Matyjaszczyk

                               

Cele :

 • Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania;
 • Zapoznanie uczniów z zaplanowanymi uroczystościami i imprezami szkolnymi na rok szkolny 2019/2020;
 • Zapoznanie uczniów z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym SP 130, Statutem Szkoły, WSO;
 • Aktywizowanie uczniów do czynnego udziału w sekcjach samorządu;
 • Przekazywanie wiedzy na temat zachowań   i działań ekologicznych; prozdrowotnych;
 • Efektywne posługiwanie się technologią informacyjną w ramach realizacji projektów szkolnych;
 • Zapoznanie uczniów szkoły z prawami i obowiązkami ucznia;
 • Stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań dziecka;
 • Godne reprezentowanie szkoły w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych;
 • Podtrzymywanie tradycji szkolnych;
 • Kształtowanie postaw patriotycznych, przybliżenie sylwetki patrona szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego;
 • Rozbudzanie odpowiedzialności za drugiego człowieka oraz własne i jego bezpieczeństwo;
 • Stwarzanie możliwości i zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych;
 • Rozbudzanie empatii, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, tolerancji;

Działania stałe :

 • Udział Pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych – tworzenie ceremoniału szkolnego
 • Udział uczniów w akcjach charytatywnych
 • Pomoc w organizacji ważnych wydarzeń w życiu szkoły (apele, konkursy, uroczystości)
 • Podtrzymywanie tradycji szkoły (życzenia okolicznościowe, pamięć o ważnych świętach państwowych i kościelnych)
 • Coroczna akcje:

– zbierania korków na rzecz hospicjum dla dzieci,

– darów dla bezdomnych zwierząt,

– udział w akcji „Podziel się Wigilią”

 Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2019/2020

Witamy serdecznie Panią Dyrektor, wszystkich nauczycieli oraz Was koleżanki i kolegów ze szkoły. W imieniu Zarządu Samorządu Uczniowskiego chciałybyśmy przedstawić sprawozdanie z naszej pracy w I półroczu roku szkolnego 2019/2020.

Korzystając z okazji pragniemy podziękować Pani Dyrektor, całej Radzie Pedagogicznej za zachętę do realizacji zadań, wsparcie w nowych sytuacjach oraz pomoc w realizacji podejmowanych działań i różnorodnych akcji.

Samorząd Uczniowski rozpoczął realizację zadań od udziału pocztu sztandarowego w uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

Pierwszym zadaniem był wybór Samorządów klasowych, które są ważną grupą naszej społeczności szkolnej. Kolejne działania zmierzały do wybrania nowego składu Samorządu Uczniowskiego. Odbyliśmy spotkania z uczniami naszej szkoły prezentując nasze kandydatury. 4 października 2019r. odbyły się wybory. Waszymi przedstawicielami zostały: Weronika Traczyk oraz Amelia Sabela.

W miesiącu październiku Samorząd Uczniowski wraz z pocztem sztandarowym przygotowywał się do obchodów Dnia Nauczyciela oraz przyjęcia pierwszaków do społeczności szkolnej.

W przeddzień Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach dawnych dyrektorów i nauczycieli naszej szkoły, na pobliski cmentarzu parafialnym.

W miesiącu listopadzie, już zgodnie z tradycją, zorganizowaliśmy akcję pomocy dla bezdomnych zwierząt. Zebraliśmy kilkanaście kilogramów karmy. Przekazaliśmy różne tekstylia i akcesoria, a wszystko to dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Łodzi, przy ul. Marmurowej 4. Dziękujemy raz jeszcze wszystkim, dla których los zwierzaków nie jest obojętny!

Ostatnie dni listopada to czas na andrzejkowe wróżby. Pracując w zespołach przepowiadaliśmy przyszłość wszystkim zainteresowanym. Świetnie bawiliśmy się w nieco mrocznym pomieszczeniu!

Koniec miesiąca i początek grudnia upłynął nam również na aktywnym udziale w akcji charytatywnej „Podziel się Wigilią”. Zebrane podarunki przekazane zostały do najbardziej potrzebujących rodzin z naszego miasta. Otrzymaliśmy piękne podziękowanie dla społeczności szkolnej za bezinteresowną pomoc.

A grudniu oczywiście nie można było zapomnieć o imieninach Mikołaja! Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie się w zabawę z rekwizytami pomocników Mikołaja.

Choć zima w tym roku nie jest bardzo dokuczliwa podjęliśmy działania zmierzające do „Mądrego dokarmiania ptaków”. Pierwsze relacje z działań klasy I pojawiły się już na stronie szkoły. Wiemy, że w innych klasach akcja ta również jest prowadzona. Zapraszamy do kontynuacji, czyli dokarmiania aż do nadejścia wiosny, a zdjęcia lub informacje do przekazania opiekunom SU.

W tym półroczu nie mogło zabraknąć również działań Wolontariatu. Wielu uczniów z naszej szkoły uczestniczyło w zbiórce żywności, której organizatorem był Bank Żywności w Łodzi. Odnieśliśmy kolejny duży sukces w ilości zebranych produktów. Wielkie podziękowania należą się tutaj Pani Dorocie Ulkowskiej, która była naszym opiekunem i koordynatorem akcji.

Podobnie jak w latach ubiegłych kontynuujemy akcję „Zostań Superzakrętakiem”. Akcja trwać będzie do końca roku szkolnego i liczymy, ze uda nam się pomóc bardzo potrzebującym dzieciom. Harmonogram odbioru zakrętek na II półrocze dostępny jest w Ogłoszeniach Dziennika librus.

Swoją działalność w I półroczu kończymy współtworzeniem tego apelu. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do udziału w naszym życiu szkolnym wszystkich uczniów.

 

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

 • Poszanowanie tradycji rodzinnych i szkolnych
 • Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów
 • Kształtowanie odpowiedzialności i gotowości do współpracy
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, empatii
 • Integracja społeczności szkolnej
 • Rozwijanie samorządności

 Podstawy prawne działalności samorządów uczniowskich

 


Po co w szkole samorząd?

 • macie szansę lepiej się zintegrować, poznać nowych ludzi,
 • wspólnie działając, możecie więcej osiągnąć, wpłynąć na to, co dzieje się
  w szkole,
 • rozwijacie swoje pasje i zainteresowania,
 • możecie znaleźć fajny sposób na spędzanie wolnego czasu,
 • wzbogacacie ofertę imprez szkolnych,
 • macie możliwość zorganizowania dyskoteki, zawodów sportowych, koncertu,
 • możecie znaleźć fundusze na realizację swoich pomysłów,
 • zyskujecie satysfakcję z możliwości zrobienia czegoś dla innych,
 • macie szansę wykazać się swoją kreatywnością,
 • możecie skuteczniej bronić praw ucznia,
 • uczycie się współpracy w grupie, zdobywacie nowe, cenne doświadczenia
  i umiejętności zarządzania projektem czy zdobywania środków na własne
  działania,
 • bierzecie udział w kreowaniu szkolnej rzeczywistości, dostosowujecie ją do
  swoich potrzeb i oczekiwań i uzyskujecie szansę na rozwiązanie szkolnych problemów.

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/samorzad/