Kalendarz

KALENDARZ  PRACY SZKOŁY W PIGUŁCE

 

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

– 2.09. 2019

 

 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych , szkoleniowe rady pedagogiczne. Opieka świetlicy zapewniona

– 14.10 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( świetlica pracuje zgodnie z planem

pracy)

– 31.10 –  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( opieka świetlicy zapewniona)

– 15,16,17.04 egzaminy   kl. VIII

–  01,02,03.06.2020   CKE dodatkowy termin sprawdzianu kl. VIII

– 02,03.01.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( opieka świetlicy zapewniona)

– 12.06.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( opieka świetlicy zapewniona)

 

 • Zebrania z rodzicami ( wtorki )

– 16.09– zebrania rodzicami

– 22.10– konsultacje ( Zebranie Rad Oddziałowych)

– 09.01.2020– zebrania z rodzicami  ( zagrożenia)

– 31.01 – zebrania półroczne

– 17.03 – zebrania z rodzicami

– 25.05 – konsultacje z rodzicami ( zagrożenia)

 • Ferie

23  – 31 grudnia 2019r.-  przerwa świąteczna

13 – 26  stycznia 2020r.- ferie zimowe

09 -14  kwietnia 2020r.  – ferie wiosenne

 

 • Plan pracy Rady Pedagogiczne
 • 16.09 – Rada Pedagogiczna, omówienie pracy szkoły w roku 2019/2020 – obowiązująca dokumentacja
 • 22.10 – Rada Pedagogiczna ( sprawy bieżące)
 • 26.11 – Rada Pedagogiczna ( sprawy bieżące)
 • 09.12 – 20.12 – sprawdziany dyrektorskie
 • 02,03.2020 szkoleniowe Rady Pedagogiczne ( opieka świetlicy zapewniona, konsultacje indywidualne)
 • 27.01 – Rada Pedagogiczna ( klasyfikacyjna I półrocze )
 • 31.01 – Rada Pedagogiczna – podsumowanie I półrocza
 • 17.03 – Rada Pedagogiczna – sprawy bieżące
 • 18.05 – 22.05 wycieczki dla zainteresowanych
 • Sprawdziany dyrektorskie:

– 10.12.2019r. – klasa IV-VII – matematyka

– 13.12.2019r. – klasa IV-VII – j. polski

– 16.12.2019r. – klasa IV-VI – j. angielski

– 12.05.2019r. – klasa IV-VII – matematyka

– 15.05.2019r. – klasa IV-VII – j. polski

– 27.05.2019r. – klasa IV – VII – j. angielski

– 28.05.2019r. – klasa V i VI – j. angielski

 • 25.05 – Rada Pedagogiczna – zagrożenia , Zebranie z rodzicami przyszłorocznych klas
 • 16.06 – Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
 • 23.06 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzająca klasyfikacje i promocje uczniów
 • 26.06 – zakończenie zajęć szkolnych
 • 27.08 –podsumowanie roku szkolnego 2019/2020
 • 31.08 – Organizacja roku szkolnego, przekazanie informacji

z   zebrań dyrektorów z władzami oświatowymi zapoznanie  z priorytetami MEN

 

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/kalendarz/