Kalendarz

 

KALENDARZ  PRACY SZKOŁY W PIGUŁCE 

 

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

– 01.09. 2022 

 • Dni dyrektorskie wolne od zajęć dydaktycznych , szkoleniowe rady pedagogiczne. Opieka świetlicy zapewniona 

– 31.10. 22 ( poniedziałek) 

– 14. 10.22 ( piątek ) 

– 22.12.22 ( czwartek) 

– 02.05.23 ( wtorek) 

– 09.06.23 (piątek) 

– 22.06.23 ( czwartek) 

 • Dni wolne ustawowe, ( bez konieczności zapewnienia opieki uczniom) 

01.11.22 ( wtorek ) 

– 11.11.22 (piątek) 

– 06.01.23 ( piątek) 

– 03.05.23(środa) 

– 08.06.23 Boże Ciało  (czwartek) 

 

TERMINY EGZAMINÓW  ÓSMOKLASISTÓW 

Dla uczniów, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty w maju, przewidziano terminy dodatkowe.  

Dodatkowe terminy egzaminów ósmoklasisty 2023.  

 • 12 czerwca 2023 (poniedziałek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w terminie dodatkowym,  
 • 13 czerwca 2023 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki w terminie dodatkowym,  
 • 14 czerwca 2023 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego) w terminie dodatkowym.  

 

 • Zebrania z rodzicami oraz konsultacje  w roku szkolnym 2022 /2023 odbywają się  

 w szkole.  

08.09.22 –  ( czwartek) zebranie z rodzicami – informacyjne wybór RO                      

29.09.22 – ( czwartek) konsultacje informujące o wynikach sprawdzianów diagnostycznych 

– 10.11.22 – konsultacje z rodzicami  

–  21.12.22 –  ( środa)   – podanie informacji o zagrożeniach oceną  

                     niedostateczną, oraz oceną nieodpowiednią i naganną z zachowania.  

– 05.01.23 – oceny proponowane 

 

– 12.01.23  – ( czwartek ) zebrania półroczne z rodzicami , zgodnie z harmonogramem 

– 09.03.23 –  ( czwartek)konsultacje z rodzicami 

– 11.05.23–( czwartek )konsultacje z rodzicami 

– 19.05.23 – informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i naganną lub  

                    nieodpowiednią z zachowania. 

– zebranie z przyszłorocznymi klasami pierwszymi – Termin do ustalenia   

Harmonogram zebrań RP, zebrań z rodzicami, konsultacji, godziny, zmiany itp.. –  odp. p. wicedyrektor Ewa Olszewska  

 • Ferie  

23.12.22   – 31.12 22.-  przerwa świąteczna – uczniowie wracają  

02.01.23 ( poniedziałek) 

16.01.23  – 29.01.23 – ferie zimowe  

06.04.23  – 11.04.23  – ferie wiosenne  

23.06.23 –  zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

 • Plan pracy Rady Pedagogicznej
 • 15.09.22 – Przedstawienie i zatwierdzenia  Planu Nadzoru, , opinia w sprawie zestawu podręczników,  dopuszczenie po zasięgnięciu opinii programów nauczania. WSO, PSO 
 • 21.12.22 –  informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednim zachowaniem, oceny proponowane 
 • 05.01.23 ( czwartek) oceny proponowane 
 • 09.01.23 zatwierdzenie klasyfikacji 
 • 12.01.23 – Rada podsumowująca pierwsze półrocze –zebrania z rodzicami 
 • 20.04.23 – Rada Pedagogiczna – sprawy bieżące 
 • 19.05.23 –  Informacje o zagrożeniach 
 • 07.06.23  – wystawienie ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania 
 • 14.06.23  – Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów 
 • 21.06.23 – Zatwierdzenie klasyfikacji i promocji uczniów 
 • 23.06.23 – Zakończenie roku szkolnego 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/kalendarz/