Kalendarz

 

 

KALENDARZ  PRACY SZKOŁY W PIGUŁCE

 

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

– 4.09. 2017

 

 • Dni dyrektorskie wolne od zajęć dydaktycznych , szkoleniowe rady pedagogiczne. Opieka świetlicy zapewniona

 

– 02.11.17.(czwartek)

– 03.11.17 ( piątek)

– 02.05.18 ( środa)

– 04.05-18. ( piątek)

– 01.06.18. ( piątek)

 

 • Dni wolne ustawowe, ( bez konieczności zapewnienia opieki uczniom)

 

– 01.11.2017 ( środa)

– 01.05.2018 (wtorek

– 03.05.2018 (czwartek)

– 31.05.2018 (czwartek)

 

 • Zebrania i konsultacje z rodzicami

 

– 13.09.2017 – zebrania rodzicami –  informacyjne Wybór Rad Oddziałowych

– 17.10.2017 – zebranie z rodzicami – przekazanie informacji po analizie diagnoz

–  19.12.2017 – konsultacje  – podanie informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną, oraz oceną nieodpowiednią i naganną z zachowania.

– 26.01.2018  – zebrania półroczne z rodzicami

– 11.04.2018 – konsultacje, informacje o zagrożeniach

– Termin do ustalenia –  Zebranie z rodzicami przyszłorocznych klas I

 

 

 • Ferie

 

23.12.2017   – 01.01 2018.-  przerwa świąteczna

29.01.2018  – 11.02.2018 – ferie zimowe

29.03.2018  – 03.04.2018  – ferie wiosenne

22.06.2018 –  zakończenie zajęć szkolnych

 

 • Plan pracy Rady Pedagogiczne

 

 • 13.09.2017 – Zatwierdzenie Planu Nadzoru , opinia w sprawie zestawu podręczników, dopuszczenie po zasięgnięciu opinii programów nauczania. WSO, PSO
 • 19.12.2017 –  informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednim zachowaniem.
 • 10.01.2018 – wystawienie ocen proponowanych z przedmiotów i z zachowania
 • 19.01.2018 – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
 • 26.01.2018 – Rada Pedagogiczna-  podsumowanie I półrocza
 • 14.05.2018 –  Informacje o zagrożeniach
 • 04.06.2018  – wystawienie ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania
 • 08.06.2018 – Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
 • 18.06.2018  – Rada Pedagogiczna – zatwierdzająca klasyfikacje i promocje uczniów
 • 28.08.2018 – podsumowanie roku szkolnego 2016/2017
 • 03.09 – Organizacja roku szkolnego, przekazanie informacji

z   zebrań dyrektorów z władzami oświatowymi zapoznanie   z priorytetami MEN, ŁKO

Uroczystości, imprezy  szkolne zgodnie z planem pracy szkoły

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/kalendarz/