Kalendarz

KALENDARZ  PRACY SZKOŁY W PIGUŁCE 2021/2022

 

· Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

– 01.09. 2021

· Dni dyrektorskie wolne od zajęć dydaktycznych, szkoleniowe rady pedagogiczne. Opieka świetlicy zapewniona

– 12.11. 21 ( piątek)

– 02.05.22 (poniedziałek)

– 17.06.22 (piątek)

· Dni wolne ustawowe, (bez konieczności zapewnienia opieki uczniom)

– 14.10.21 (czwartek)

– 01.11.2021 (poniedziałek )

– 11.11.21 (czwartek)

– 06.01.22 ( czwartek)

– 03.05.22 (wtorek)

– 16.06.22 Boże Ciało (czwartek)

– 24.05.22 egzamin ósmoklasisty – język polski

– 25.05.22 egzamin ósmoklasisty – matematyka

– 26.05.22 język obcy nowoż.

· Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2021 /2022 odbywają się

on – line. Na prośbę nauczycieli mogą odbyć się w szkole.

· Konsultacje odbywać się będą w reżimie sanitarnym w szkole.

– 28.09 – konsultacje informujące o wynikach sprawdzianów diagnostycznych

– 06.09.21 – zebrania rodzicami, zgodnie z harmonogramem – informacyjne – Wybór Rad Oddziałowych.

– 21.12.21 – podanie informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną, oraz oceną nieodpowiednią i naganną z zachowania.

– 28.01.22 – zebrania półroczne z rodzicami

– 12.04.22– konsultacje z rodzicami

– zebranie z przyszłorocznymi klasami pierwszymi – Termin do ustalenia

· Ferie

23.12.21 – 31.12 21.- przerwa świąteczna – uczniowie wracają

03.01.22 ( poniedziałek)

14.02.22 – 27.02.22 – ferie zimowe

14.04.22 – 19.04.22 – ferie wiosenne

24.06.22 – zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

· Plan pracy Rady Pedagogiczne

· 06.09.21 – Zespół wychowawczy klas I – VIII godzina 15.00

· 14.09.21 – Zatwierdzenie Planu Nadzoru , opinia w sprawie zestawu podręczników, dopuszczenie po zasięgnięciu opinii programów nauczania. WSO, PSO – godzina 15.00

· 21.12.21 – informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednim zachowaniem.

· 05.01.22 wystawienie ocen proponowanych

· 14.01.22 – klasyfikacja klas I – VIII – godzina 15.00

· 21.01.22 – (piątek) Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna i podsumowująca pierwsze półrocze

· 21.04.22 – Rada Pedagogiczna – sprawy bieżące

· 20.05.22 – Informacje o zagrożeniach

· 07.06.22 – wystawienie ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania

· 14.06.22 – Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów

· 21.06.22 – Zatwierdzenie klasyfikacji i promocji uczniów

· 24.06.22 – Zakończenie roku szkolnego

SPRAWDZIANY DYREKTORSKIE

I PÓŁROCZE

13.12 .21– 17.12.21 – sprawdziany dyrektorskie ( j. polski, matematyka, j. angielski)

II PÓŁROCZE

30.05.22 – 03.06.22 :

SPRAWDZIANY DIAGNOSTYCZNE

13.09 .21 – 17.09.21 – klasy IV – VII ( polski, matematyka , angielski )

EGZAMINY PRÓBNE KLAS VIII – sprawdziany cykliczne podlegające ocenie

Wrzesień

13, 14,15. 09.21 – analiza do 20.09

Listopad

03,04,05.11.21 – analiza do 15.09

Styczeń

03,04,05 .01.21 – analiza do 10.01

Luty / Marzec

28.02, 01.03, 03,03 – analiza do 10.03

Kwiecień/ Maj

30.04, 05.05, 06.05 – analiza do 11.05

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/kalendarz/