Pedagog

 

PRACA PEDAGOGA SZKOLNEGO

W codziennym życiu spotykamy się z wieloma problemami, wątpliwościami i zagrożeniami.

Wiele z nich dotyczy naszych dzieci: ich wychowania, rozwoju, potrzeb i możliwości.

W każdej sprawie możecie Państwo zwrócić się do uczącego Wasze dziecko nauczyciela, szkolnego pedagoga lub pracownika poradni specjalistycznej.

W naszej szkole udzielana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna oraz pomoc w nauce w następujących formach:

  • Konsultacje z pedagogiem;
  • Kierowanie do placówek specjalistycznych;
  • Kierowanie na zajęcia dodatkowe, świetlicy szkolnej, profilaktycznej, zajęcia wspomagające rozwój dziecka;

 

 

Uczniowie i ich rodzice mogą korzystać na terenie szkoły z konsultacji pedagoga szkolnego (terminy również do uzgodnienia) i pedagogiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 6 (ul. Rzgowska 25, tel.42 681- 92-82 ) – terminy również do uzgodnienia.

Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia wychowawcze z zakresu integracji, komunikacji międzyludzkiej, profilaktyki agresji i uzależnień, również zajęcia wspomagające rozwój dziecka : logopedyczne i wyrównawcze.

POMOC MATERIALNA

 

W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej w postaci: stypendiów, zasiłków losowych, wyprawek szkolnych, kolonii,  dofinansowania obiadów za pośrednictwem MOPS i GOPS, darów rzeczowych.

  1. wniosek na wyprawkę szkolną – składamy u pedagoga w dniach 03- 05 września
  2. wniosek na stypendia szkolne  – składamy u pedagoga w dniach 04 – 14 września
  3. wniosek na zasiłki losowe  – składamy u pedagoga najdalej do 2 miesięcy po zdarzeniu losowym
  4. wniosek na kolonie – składamy u pedagoga od stycznia do 15 maja

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/pedagog/