Wolontariat

 Zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 15 września 2010r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi, powołany został Szkolny Klub Wolontariatu.  Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu w naszej szkole prowadzona jest z myślą   o realizowaniu pięknej idei i wartości jaką jest pomoc i wrażliwość na potrzeby innych:

 

WOLONTARIAT – ŚWIADOMIE POMAGAM

Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariatu:

 • Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu;
 • Integracja społeczności szkolnej;
 • Przygotowanie uczniów do podejmowania  decyzji, rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności w pracy na rzecz innych;
 • Rozwijanie wśród uczniów postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
 • Tworzenie pozytywnych więzi społecznych i uczenie współdziałania w grupie;
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, poszukiwania kompromisów;
 • Wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dzieci;
 • Ukazywanie uczniom obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami, takimi jak: wojna, głód, brak wody pitnej, niewolnicza praca dzieci;
 • Umożliwienie starszym uczniom podejmowanie działań  na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych i potrzebujących;
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw charytatywnych dzieci na terenie szkoły i poza nią;

JESTEM TAM , GDZIE MNIE POTRZEBUJĄ

Wolontariusze naszej szkoły:

 • Pomagają uczniom klasy najmłodszych w czynnościach samoobsługowych, prowadzą ciekawe gry i zabawy ruchowe, pląsy integracyjne dostosowane do wieku młodszych kolegów.
 • Prowadzą działania na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkole pełniąc dyżury na korytarzach i stołówce szkolnej podczas obiadu.
 • Biorą udział w ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem” organizowanej przez Bank Żywności. W tym roku szkolnym zbierali żywność 3 razy.
 • Zbierają dary rzeczowe dla dzieci z Domów Dziecka.
 • Proponują dla młodszych dzieci „Popołudnie z bajką”, czytając interesujące bajeczki połączone z czasem relaksu po zajęciach szkolnych.
 • Organizują pomoc koleżeńską w nauce z przedmiotów z którymi nie mają problemów;
 • Zainicjowali na terenie szkoły zwyczaj dzielenia się z koleżanką i kolegą kanapką, owocem lub napojem, jeśli ktoś zapomniał z domu.
 • Interesują się akcjami Polskiej Akcji Humanitarnej na świecie, przygotowują na ten temat prezentację multimedialną.

     WARTO POMAGAĆ!   

 

 

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/wolontariat/