Programy kształcenia

SZKOLNY  ZESTAW  PROGRAMÓW  NAUCZANIA

W  ROKU  SZKOLNYM  2021/2022

W SP 130  IM.  MARSZAŁKA  JÓZEFA  PIŁSUDSKIEGO  w  Łodzi

 

(legenda nr programu: nr w kolejności, etap edukacji, klasa, rok szkolny)

I ETAP  EDUKACYJNY – EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA

NR NAZWA PROGRAMU / WYDAWNICTWO AUTOR REALIZUJĄCY N-L KLASA
1/I//2021/2022 Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 „Wielka przygoda” doświadczam-przeżywam-poznaję-wyjaśniam-tworzę

 

Wyd. Nowa Era

Alina Budniak

Mirosław Kisiel

Małgorzata Mnich

Ewelina Marczak

Katarzyna Kasprzyk

Donata Kisiel

Aleksandra Charchowska

Klasa 1-2
2/I/2021/2022 Program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej – „Elementarz Odkrywców”

 

Wyd. Nowa Era

T. Janicka Panek

K.Bielenica

M. Bura

M. Kwil

B. Lankiewicz

Donata Kisiel Klasa 3
3/I/2021/2022 Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa klasy 1-3

 

Wyd. Macmillan

Ilona Studzińska

Arkadiusz Medala

Magdalena Kondro

Ewa Piotrowska

Anna Sikorska

Rafał Sikora Klasa 1-3
4/I/2021/2022 Religia

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/18 z 19 IX 2018

 

Wyd. Św. Wojciech

Red. Ks. P. Płaczek Agnieszka Woźniacka Klasa 1-3

 

II ETAP  EDUKACYJNY

NR NAZWA PROGRAMU AUTOR N-L REALIZUJĄCY KLASA
5/II/2021/2022 NOWE SŁOWA NA START!-program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 

Marlena Derlukiewicz Barbara Świecka Klasa 7 – 8
6/II/2021/2022 MATEMATYKA Z KLUCZEM. Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej. M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska Joanna Benkes

Patrycja Serafinowicz

Klasa 4 – 8
7/II/2021/2022 CHEMIA NOWEJ ERY. Program nauczania chemii w szkole podstawowej.

 

T. Kulawik, M. Litwin Joanna Benkes  Klasa 7 – 8
8/II/2021/2022 Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania.

 

Teresa Król Ewelina Marczak Klasa 8
9/II/2021/2022 Program nauczania fizyka w szkole podstawowej. Spotkania z fizyką.

 

Grażyna Francuz-Ornat,  Teresa Kulowik Ewa Olszewska Klasa 8
10/II/2021/2022 Program nauczania historii dla klas 4-8 szkoły podstawowej. Wczoraj i dziś.

 

Wyd. Nowa Era

Dr Tomasz Maćkowski Małgorzata Zagórska Klasa 4-8
11/II/2021/2022 Program nauczania Wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej. Dziś i jutro.

 

Wyd. Nowa Era

Barbara Furman Małgorzata Zagórska Klasa 8
12/II/2021/2022 Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki”

 

Wyd. Nowa Era

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

Katarzyna Kasprzyk Klasa 4-5-7
13/II/2021/2022 Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej. „Do dzieła” Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Marta Ipczyńska

Natalia Mrozkowiak

Katarzyna Kasprzyk Klasa 4-5-7
14/II/2021/2022 Muzyka. Program nauczania dla klas 4-7 szkoły podstawowej.

 

Wyd. Mac Edukacja

 

Teresa Wójcik Katarzyna Kasprzyk Klasa 6
15/II/2021/2022 Plastyka. Program nauczania dla dla 4-7 szkoły podstawowej.

 

Wyd. Mac Edukacja

 

 

Marzena Kwiecień

 

Katarzyna Kasprzyk

Klasa 4-7
16/II/2021/2022 Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej.

 

Wyd. Nowa Era

 

Jolanta Golanko Anna Romańska Klasa 4
17/II/2021/2022 Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej. Planeta Nowa.

 

Wyd. Nowa Era

 

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

Anna Romańska Klasa 5-8
18/II/2021/2022 Nowe słowa na start. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

 

Marlena Derlukiewicz Agata Pielacińska-Gręda Klasa 4-5
19/II/2021/2022 Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII. Jutro pójdę w świat. Świat w słowach i obrazach.

 

A.     Surdej

E. Nowak

Agata Pielacińska-Gręda Klasa 6
20/II/2021/2022 Program nauczania historii klasy 4-8. Wczoraj i dziś

 

T. Maćkowski Agata Pielacińska-Gręda Klasa 4-5-6
21/II/2021/2022 Program nauczania techniki w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Lech Łabecki

Marta Łabecka

 

Krzysztof Bednarek Klasa 4-6
22/II/2021/2022 Rusz się człowieku. Program wychowania fizycznego w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

 

Urszula Kierczak Krzysztof Bednarek Klasa 4-8
23/II/2021/2022 Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej.

 

Jarosław Słoma Krzysztof Bednarek Klasa 8
24/II/2021/2022 Religia.

Bóg kocha i zbawia człowieka AZ-2-01/18

Pójść za Jezusem Chrystusem AZ-3-01/10

 

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

 

Agnieszka Woźniacka

 

Klasa 5 i 6

Klasa 7 i 8

 

25/II/2021/2022 Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII-poziom A2+ i B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi.

 

Joanna Stafańska Monika Matyjaszczyk Klasa 4-6-7-8
26/II/2021/2022 Program nauczania informatyki w szkole podstawowej.

 

Michał Kęsy Michał Wojciechowski Klasa 4-5-6
27/II/2021/2022 Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

 

Grażyna Koba Michał Wojciechowski Klasa 7-8

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/programy-ksztalcenia/