Akcja Innowacja

Inspirujemy do bycia EKO

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w innowacji „Inspirujemy do bycia EKO – 10 wyzwań ekologicznych z TIK”. Jest to całoroczna akcja realizowana w wielu szkołach Łodzi i całej Polski. Koordynatorem jest p. Katarzyna Skolimowska – doradca metodyczny ŁCDNIKP. Opiekunem szkolnym i osobą, której możecie zgłaszać chęć udziału w zadaniach jest p. Ania Romańska.

Głównym celem innowacji jest wzbogacenie wiedzy i rozwijanie umiejętności uczniów w obszarze treści ekologicznych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Co miesiąc będzie do wykonania inne zadanie ekologiczne, a jego wyniki będą przygotowane i przedstawione przez uczniów przy pomocy różnych narzędzi TIK.

Spróbujemy odpowiedzieć m.in na pytania:

  • Jak prawidłowo segregować śmieci?
  • W jaki sposób ograniczyć używanie plastiku?
  • Jak oszczędzać wodę?
  • Dlaczego warto pić kranówkę?
  • Jak nie marnować jedzenia?
  • Co robić z niepotrzebnymi lub zepsutymi rzeczami?
  • Co to jest ślad węglowy i jak go zmniejszyć?
  • Skąd się bierze smog i jak temu zaradzić?

Zakończeniem wspólnego projektu będzie festiwal „Nasz głos w obronie środowiska”, podczas którego reprezentanci każdej ze szkół uczestniczących w innowacji, będą mogli wygłosić swoje wystąpienie podczas wspólnego seminarium naukowego.

Ambasadorką innowacji jest Pani Sylwia Majcher – dziennikarka, autorka książek o niemarnowaniu i edukatorka ekologiczna.

 

 

 

Z dniem 1 września 2019 roku rozpoczęliśmy w szkole projekt „Akcja innowacja” finansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu nasza szkoła doposażona zostanie w nowoczesny sprzęt (komputery, tablety, monitory interaktywne) oraz w pomoce naukowe m.in. do  fizyki, chemii, biologii i geografii. Uczniowie podczas trwania projektu będą mogli uczestniczyć w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych. Na młodszych uczniów czeka m.in. j. angielski, spotkania z TIK, matematyka. Dla starszych przewidziano m.in. warsztaty kreatywnego uczenia się, zajęcia z przedsiębiorczości, arteterapię. Nowością w naszej szkole będzie Tutoring. Nasi nauczyciele również będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe podczas szkoleń, kursów i studiów podyplomowych. Projekt trwa przez 2 lata. Zachęcamy do obejrzenia prezentacji.

Lista zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Akcja Innowacja” które najprawdopodobniej ruszają już we wrześniu 2019  =>> TUTAJ

Prosimy śledzić aktualności związane z zajęciami i harmonogramem. Będziemy prezentować je na stronie, do której link znajduje się na pasku głównym pod nazwą menu Akcja Innowacja

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/akcja-innowacja/