Michał Wojciechowski

Author's posts

Półkolonie letnie.

 

Tradycyjnie już, wakacyjny czas w naszej szkole nierozłącznie związany jest z organizowaniem półkolonii letnich. Za nami 10 dni fantastycznych wycieczek, zajęć programowych (plastycznych, sportowych, edukacyjnych), zabaw ruchowych na obiektach szkolnych oraz beztroskiego i miłego spędzania czasu. W galerii umieszczone zostały zdjęcia z opisanych powyżej wydarzeń, które lepiej oddają rzeczywistość i emocje niż słowo pisane. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i do zobaczenia… w sierpniu, na drugim turnusie półkolonii. Beztroskich i bezpiecznych wakacji!

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2022/07/06/polkolonie-letnie/

Sportowe wycieczki w ramach programu promocji zdrowia.

W tym roku szkolny zespół promocji zdrowia zaplanował kilka ciekawych wycieczek sportowych. Wycieczki odbywały się w najmłodszych klasach, tak aby już od podstaw zachęcać uczniów naszej szkoły do nowych aktywnych form spędzania czasu wolnego.  Jesienią spacerowaliśmy po Lesie Łagiewnickim i bawiliśmy się z kompasem podczas gier terenowych, realizowaliśmy wycieczki edukacyjno- sportowe po lasach naszej okolicy z…, poznawaliśmy jedną z dyscyplin zimowej olimpiady- Curling,  hartowaliśmy nasz organizm w czasie zimy organizując spacer i zimowe zabawy na terenie naszego osiedla, uczyliśmy się zastosowania różnych sprzętów na profesjonalnej siłowni Sassy Gym  https://www.facebook.com/sassygym/ odbyliśmy świetny trening boksu z Trenerem Bartkiem i skakaliśmy do utraty sił na dmuchanych przeszkodach i torach w Candy Park.  https://candypark.pl/  

Szkolny zespół promocji zdrowia    

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2022/06/22/sportowe-wycieczki-w-ramach-programu-promocji-zdrowia/

Podsumowanie Tygodnia Zdrowia 2022- „Twoje zdrowie- twój wybór”

Tydzień zdrowia to akcja, która cyklicznie odbywa się w naszej szkole.  Ma na celu zwrócić uwagę na promowanie zdrowego stylu życia, dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz w ciekawy sposób zachęcać do ruchu i zdrowej żywności. 

Rozpoczęliśmy wycieczką po Lesie Łagiewnickim, szukaliśmy ziół i roślin o różnych właściwościach w tym zdrowotnych i kulinarnych. Orientacja w terenie i długa trasa nie była przeszkodą dla naszych uczniów, spacer wynosił ponad 5 km . Na wytrwałych uczestników wyprawy czekały przyjemności ognisko, zabawy na placu i herbatka w miłej przyjaznej atmosferze.  

Kolejnym etapem tygodnia zdrowia był warsztat- Zdrowe koktajle owocowo- warzywne .  

Tego dnia uczniowie poznali moc  i smak czterech owocowych napojów, które dostarczają ogromnej ilości witamin i pozytywnej energii. Na koniec każdy mógł skomponować  swój własny koktajl i odkryć niesamowite nieznane zdrowe smaki.  

Świat bez śmieci- Trzeci dzień zdrowia upłynął pod hasłem ekologii  i rozwiązań  „zero waste”. Uczniowie poznali definicję tego słowa i kilka prostych sposobów na zastosowanie ich w życiu codziennym. Warsztat zakończył się przyjemną pracą aktywizującą.  Jedna grupa przedstawiła poprzez pracę plastyczną świat bez śmieci i zanieczyszczeń, a druga świat zanieczyszczony i zaśmiecony. Obie prace były niesamowite, a ich kontrast dawał wiele do myślenia.  

Czwarty dzień, to pierwszy etap Szkolnego Konkursu o Zdrowiu. Konkurs miał na celu wyłonić osoby dysponujące dużą wiedzą w zakresie zdrowia, sportu, ekologii i ciała człowieka .  Konkurs przygotowany był w bardzo ciekawej interaktywnej wersji, uczestnicy za pomocą tabletów zaznaczali odpowiedzi i rywalizowali o wejście do ścisłego finału.  

Piąty dzień to Podsumowanie naszych działań podczas dnia Pikniku z okazji Dnia Dziecka- „Zdrowo, kolorowo i sportowo”  

Finał Szkolnego Konkursu o Zdrowiu, zawody sportowe, gry terenowe, bicie rekordów i tematyczne kolorowe zadania dla klas. Każda klasa miała przydzielony kolor, do którego trzeba było przygotować: strój, plakat lub flagę z hasłem oraz zdrowe przekąski .  Na koniec dnia wyłoniliśmy idoli konkursu o zdrowiu promujących zdrowy styl życia w naszej szkole. Wręczyliśmy nagrody,  wyróżnienia dla uczestników zabaw oraz wyzwań sportowych i radosnym wspólnym okrzykiem zakończyliśmy tegoroczne wydarzenie- Tydzień Zdrowia 2022.  

Szkolny zespół promocji zdrowia.       

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2022/06/22/podsumowanie-tygodnia-zdrowia-2022-twoje-zdrowie-twoj-wybor/

Podziękowania od Rady Rodziców.

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2022/06/22/podziekowania-od-rady-rodzicow-3/

Wycieczka do Orientarium.

W ubiegłą środę, klasa 7A wybrała się na wycieczkę do łódzkiego Orientarium, aby podziwiać to najnowocześniejsze w Europie zoo. Największą atrakcją były słonie, a dokładniej ich kąpiel w basenie. Oczywiście cały kompleks robi niesamowite wrażenie, bo przecież oprócz największych ssaków lądowych na Ziemi, mieszkają tam także: orangutany, rekiny, płaszczki, niedźwiedzie malajskie i mnóstwo innych zwierząt, czasem o trudnych do zapamiętania nazwach gatunków jak: gawiale (para o wdzięcznych imionach Penelopa i Kraken) czy też binturongi. Ogólnie wszyscy byliśmy zachwyceni, gdyż cały teren zoo został uporządkowany i w większości odnowiony. Naprawdę możemy być dumni z takiej atrakcji naszego miasta. Strudzeni niemiłosiernie, uzupełniliśmy braki energetyczne lodami, a na obiad udaliśmy się do „Pory karmienia”. Dziękujemy wszystkim rodzicom zaangażowanym przy organizacji tej wyprawy.

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2022/06/19/wycieczka-do-orientarium/

Półkolonie letnie 2022 rok

Regulamin rekrutacji i pobytu na półkoloniach  

w Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi

 

 1. Nabór na zajęcia zamknięte w formie półkolonii realizuje organizator wypoczynku – Szkoła Podstawowa nr 130 w Łodzi.
 2. W roku szkolnym 2021/2022 półkolonie letnie odbędą się w okresie od 27.06.2022 r. do 08.07.2022 r. oraz 08.08.2022 r. – 19.08.2022 r. w godz. 8.00-16.00 zajęcia programowe, 7-8, 16-17 opieka nad dziećmi.
 3. Prawo do uczestnictwa w zajęciach mają wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie Łodzi, bez względu na miejsce nauki.
 4. Nabór prowadzony będzie od dnia 07.06.2022 r. w sposób ciągły, aż do wyczerpania miejsc.
 5. O zakwalifikowaniu do wypoczynku w formie półkolonii decyduje kolejność zgłoszenia.
 6. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, organizator wypoczynku sporządza listę rezerwową zgłaszanych uczestników.
 7. Warunki uczestnictwa dziecka w półkoloniach:
 • wypełnienie karty kwalifikacyjnej wypoczynku i dostarczenie tego dokumentu organizatorom półkolonii,
 • uiszczenie opłaty za udział dziecka w półkoloniach na konto Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi (nr konta 69 1240 1037 1111 0011 0912 1982) najpóźniej do dnia 20 czerwca 2022 r.
 • opłata jest pobierana przez organizatora wypoczynku w wysokości 200 zł za
  2 tygodnie i jest przeznaczona na zapewnienie uczestnikom wyżywienia,
 • IV turnus w terminie 08.08.2022 r. -19.08.2022 r. będzie trwał 9 dni i za tę ilość będzie pobierana opłata (15.08.2022 r. święto) w wysokości 180 zł
 • dziecko może uczestniczyć w jednym tygodniu półkolonii, wtedy opłata wynosi  100 zł
 • poprzez wypełnienie karty wypoczynku rodzic zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za pobyt dziecka na półkoloniach.
 • Zwrot wpłaconych środków jest możliwy tylko po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza
 1. Dla uczestników półkolonii organizowane są zajęcia zgodnie z wcześniej przedstawionym planem. Udział w zajęciach (w tym wyjściach, wycieczkach itp.) jest obowiązkowy.
 2. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek oraz wyposażenie pomieszczeń,
  z których korzystają zarówno w szkole, jak w innych miejscach, w których organizowane są zajęcia. Zobowiązani są korzystać ze sprzętu szkolnego, sportowego itp. zgodnie
  z przeznaczeniem. Rodzice / prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody umyślnie wyrządzone przez ich dziecko.
 3. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do stosowania się do poleceń wychowawcy
  i kierownika zimowiska, ze względów bezpieczeństwa pod żadnym pozorem nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, opuszczać zajęć bez wiedzy wychowawcy.
 4. Uczestnicy półkolonii we wszystkich sprawach mają prawo zwrócić się do wychowawcy swojej grupy lub kierownika.
 5. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, na wniosek wychowawcy, kierownik zimowiska ma prawo skreślić uczestnika półkolonii z dalszych zajęć, powiadamiając
  o przyczynie rodziców/prawnych opiekunów.
 6. Jeżeli rodzic nie dopełni wyżej wymienionych formalności w wyznaczonym terminie, będzie to traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa jego dziecka w półkoloniach.
 7. W przypadku rezygnacji, zwalniane miejsca będą zajmowały dzieci wpisane na listę rezerwową wg kolejności zgłoszeń.
 8. Wydział Edukacji jest na bieżąco informowany o postępach rekrutacji, szczególnie
  o liczbie pozostałych miejsc.
 9. Szczegółowy program półkolonii zostanie przekazany dzieciom i zamieszczony na tablicy ogłoszeń w szkole.
 10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/em się, przyjmuje do wiadomości i akceptuję jego treść.

podpis rodziców/opiekunów prawnych

 

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2022/06/07/polkolonie-letnie-2022-rok/

Math in English

W czwartek, 5 maja 2022 roku odbył się w naszej szkole konkurs matematyczno – językowy „Math in English”.

Przygotowano szereg różnorodnych zadań łączących elementy matematyczne i językowe.

Uczniowie otrzymali słowniczek matematyczny w języku angielskim i nauczycieli się zawartych w nim słówek, a później swoją wiedzę wykorzystali w czasie rozwiązywania zadań konkursowych.

Wzięli również udział w debacie MATH IS THE QUEEN OF SCIENCE. Wspaniale zaprezentowali swoje umiejętności wypowiedzi się w języku angielskim dlaczego matematyka jest ważna w naszym codziennym życiu, co robić, jak się uczyć, aby rozwijać matematyczne umiejętności i radzić sobie coraz lepiej z tego przedmiotu.

ZWYCIĘZCY KONKURSU

I MIEJSCE

IGOR AUGUSTYNIAK

II MIEJSCE

PIOTR OGŁAZA I IGOR ZAKRZEWSKI

III MIEJSCE

KAMIL LECHAŃSKI I CHRISTOFI DIMITRII

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2022/05/06/math-in-english/

Rekrutacja do klas pierwszych.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 maja 2022 r. rusza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023.

Zalogowanie do systemu będzie możliwe po wpisaniu adresu:

lodz.elemento.pl

W przypadku dzieci zamieszkałych/zameldowanych w obwodzie szkoły należy złożyć: „Zgłoszenie”. W przypadku dzieci zamieszkałych/zameldowanych poza obwodem szkoły należy złożyć „Wniosek”. 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i postępowania rekrutacyjnego dostępne są w sekretariacie szkoły wraz z odpowiednimi drukami.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji zawiera Zarządzenie nr 30/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 stycznia 2022 r.

Wykaz ulic należących do rejonu szkoły znajdziecie Państwo w Uchwale nr LVII/1709/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 marca 2022 r.

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2022/04/29/rekrutacja-do-klas-pierwszych/

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023, w tym terminarz rekrutacji, dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi – link do strony

Zgodnie z uchwałą nr LIV/1627/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Łódź, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 wniosek o przyjęcie do klas pierwszych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Łódź, dla absolwentów szkół podstawowych można składać do dowolnej liczby szkół, które prowadzą takie postępowanie.

 

LINK DO STRONY ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU

lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

 

INFORMACJE O ŁÓDZKICH SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH (kliknij link, aby dowiedzieć się szczegółów na stronie UMŁ)

 

 

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2022/04/25/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-2022-2023/

Światowy Dzień Ziemi

W myśl zasady, że zmiany zawsze powinniśmy rozpoczynać od samych siebie, w piątek 22 kwietnia nasi uczniowie opuścili szkole ławki, żeby w pożyteczny sposób celebrować Światowy Dzień Ziemi. Zaopatrzeni w rękawiczki oraz worki, przemierzyliśmy okolicę, żeby pozbierać śmieci, które nie tylko zaburzają estetykę natury, ale przede wszystkim, działają na nią destrukcyjnie. Każda klasa mogła się pochwalić pełnymi workami.  Dodatkowo tego dnia klasy VIII podsumowały realizowany pod opieką p. Małgorzaty Zagórskiej projekt ,,ZIEMIA S.O.S”. Z zaprezentowanych plakatów wszyscy uczniowie naszej szkoły mogą czerpać inspirację, jak żyć by chronić ten cenny skarb jakim jest nasza planeta. Miejmy nadzieję, że wspólny wysiłek zaowocuje prawidłowymi nawykami.

 

Poniżej link do galerii zdjęć

Dzień Ziemi

 

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2022/04/24/swiatowy-dzien-ziemi/

„W ludziach dobrych wiele serc bije…”

Dzięki wspaniałemu działaniu p. Julii Łowickiej – nauczycielce naszej szkoły – serce innego człowieka będzie biło dłużej.

Jesteśmy dumni, że p. Julia jest wśród nas i swoja postawą zachęca do zostania DAWCĄ SZPIKU KOSTNEGO.

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2022/03/28/w-ludziach-dobrych-wiele-serc-bije/

Gratulacje!

Z największą przyjemnością i dumą informujemy, że nasze uczennice z klasy 7a : Nikola Cekus, Sara Hamad i Natalia Szymańska odnoszą sukcesy na  ogólnopolskich zawodach tanecznych. Ostatnie osiągnięcia to pierwsze miejsca zarówno w formacjach jak i w duetach. Nasze uczennice na co dzień trenują w Klubie Azja Dance. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w sportowych osiągnięciach!

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2022/03/15/gratulacje-2/

Solidarni z Ukrainą!

Ukraino...dążenie do wolności jest wielką siłą człowieka…tej siły dziś Ci życzymy.
Jednocząc się w tym wyjątkowo trudnym czasie z narodem ukraińskim, otulamy swą siłą, miłością i dobrem także naszych uczniów pochodzenia ukraińskiego. A wszystkim życzymy świadomości, że „być prawdziwie wolnym, to nie znaczy robić wszystko co mi się podoba. Być wolnym to być człowiekiem prawego sumienia i czynić dobro”…

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2022/02/24/solidarni-z-ukraina/

Zimowe Igrzyska Olimpijskie otwarte!

Nastało wielkie święto sportu – zimowa olimpiada w Pekinie rozpoczęła się 4 lutego 2022 roku. Nasi uczniowie już od kilkunastu dni przygotowywali się do tej okazji. Na lekcjach wychowania fizycznego rozmawialiśmy o idei olimpijskiej  i o samym nowożytnym ruchu olimpijskim, którego twórcą był (przypomnijmy) Pierre de Coubertin. Przy wejściu do sali gimnastycznej zawisła gazetka olimpijska oraz postawione zostały makiety aren sportowych wykonane przez naszych uczniów. Na lekcjach informatyki, klasy 7 pracowały w ramach projektu wewnętrznego, którego tematem była…a jakże olimpiada, a klasy 5 i 6 przygotowywały w edytorach grafiki plakaty olimpijskie . Teraz pozostaje nam „trzymać kciuki” za naszych sportowców i śledzić zmagania wszystkich olimpijczyków, także w takich nietypowych dyscyplinach jak curling czy też skeleton.

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2022/02/04/zimowe-igrzyska-olimpijskie-otwarte/