15 stycznia 2021 archive

Dostosowanie wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych do pracy Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi

Regulamin pracy szkoły podczas epidemii.

Procedury pracy Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi w czasie epidemii dostosowane do wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2021/01/15/dostosowanie-wytycznych-mein-mz-i-gis-dla-klas-i-iii-szkol-podstawowych-do-pracy-szkoly-podstawowej-nr-130-w-lodzi/