28 sierpnia 2013 archive

Projekt „Wyjątkowy uczeń”

       W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 uczniowie z najmłodszych klas (I-III) naszej szkoły skorzystają z bezpłatnego wsparcia edukacyjnego w ramach projektu systemowego „Wyjątkowy uczeń”.

„Wyjątkowy uczeń” to projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organem prowadzącym jest Miasto Łódź, zaś usługa edukacyjne prowadzona będzie przez firmę PCG Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Celem zajęć jest:

       Zmniejszenie trudności w nauce u uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym lub specjalistycznym

       Doskonalenie umiejętności u uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych rozwijających zdolności.

 

Podstawą do realizacji zajęć są potrzeby uczniów wynikające z przeprowadzonej w szkole diagnozy edukacyjnej.

Wykaz zajęć w ramach zaprezentowanego projektu:

      Gimnastyka wyrównawczo-kompensacyjna dla dzieci z wadami postawy (2 grupy/ 30 godzin zajęć dla grupy)- p. Krzysztof Bednarek

      Terapia pedagogiczna (4 grupy/30 godzin zajęć dla grupy) – p. D. Pilecka, p. A. Charchowska

      Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji (3 grupy/30 godzin zajęć dla grupy)- p. K. Kasprzyk

      Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (3 grupy/30 godzin zajęć dla grupy) – p. D. Kisiel

Więcej informacji znaleźć można pod adresem: www.wyjatkowyuczen.uml.lodz.pl – zapraszamy!

zobacz prezentację

 

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2013/08/28/projekt-wyjatkowy-uczen/