14 Straconych

Historia najbliższej okolicy i jej mieszkańców to ważny element wychowania młodego pokolenia. Staramy się przybliżać uczniom nie tylko historię naszej placówki, ale i postaci z Wiskitna, o których należy pamiętać. Dlatego przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani dyrektor Aleksandry Sawickiej Kowalczyk złożyli hołd i kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym 14 mieszkańców osiedla, rozstrzelanych podczas II wojny światowej. Niech pamięć o tych ofiarach bestialstwa okupantów płonie wśród uczniów, jak zapalone dziś znicze.

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2024/05/10/14-straconych/