Warsztaty integrujące w klasach pierwszych.

30 września minął miesiąc odkąd pierwszaki przekroczyły próg naszej szkoły. W tym dniu, w klasach 1 a i 1 b odbyły się warsztaty integrujące z psychologiem dotyczące współpracy i wzajemnego szacunku. Zajęcia pozwoliły uczniom poczuć się niezbędną częścią zespołu klasowego, wyzwoliły poczucie odpowiedzialności za siebie i grupę, zmotywowały do współdziałania.  Warsztaty pozwoliły także na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i motywacji do pracy . 
Na koniec zajęć uczniowie wykonali „drzewo przyjaźni”, które ma przypominać o najważniejszych wartościach, którymi powinni się kierować wszyscy ludzie.  

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2021/09/30/warsztaty-integrujace-w-klasach-pierwszych/