O TYM WARTO PRZYPOMNIEĆ …

W niedzielę 14 czerwca 2020r. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia (parafia Św. Wojciecha) absolwenci naszej szkoły tworząc poczet sztandarowy, reprezentowali nas w uroczystości obchodów 50 rocznicy przyjęcia Święceń Kapłańskich przez księdza Antoniego Głowę  –  pierwszego proboszcza naszej parafii w latach 1983-1997.

Warto tu przypomnieć historię naszego sztandaru,  bo łączy się ona właśnie z Księdzem Głową!

W jednej z dostępnych książek nt . naszego osiedla Wiskitno, napisanej przez Panią Marię Kapek pt. „25 lat Rzymskokatolickiej Parafii pod Wezwaniem Św. Rafała Kalinowskiego w Łodzi – Wiskitnie 1938-2008” czytamy:

„Wiosną 1981 roku uczniowie klasy VIIIa (rocznik 1966) podczas sprzątania strychu szkolnego odnaleźli zniszczony, zabrudzony i zapleśniały sztandar szkolny z 1938 roku. Nie wyrzucili go do śmietnika, ale ukryli i w porozumieniu z rodzicami postanowili go zachować. Ich rodzice zabezpieczyli go przed dalszym niszczeniem i obszyli z obu stron przezroczystą folią. Postanowili go odnowić
i zwrócono się z tym do mnie.

W sierpniu 1982 roku ksiądz Jan Cieszkowski przedstawił nam nowego proboszcza Wiskitna –
Księdza  Antoniego Głowę,  który doradził, aby sztandar odrestaurować.

Tego trudu i żmudnej pracy podjęły się siostry zakonne, a koszty odnowienia tej historycznej pamiątki pokrył ksiądz Antoni Głowa z pieniędzy parafialnych. Odnaleziono także w szkole drzewce do sztandaru. Uroczyste poświęcenie przez księdza proboszcza Antoniego Głowę odnowionego już sztandaru odbyło się podczas niedzielnej Mszy świętej we wrześniu 1985 roku w parafialnej kaplicy i wtedy dokonano uroczystego wniesienia go do szkoły.

W 2005 roku została zmieniona strona sztandaru z orłem. Druga strona z patronem młodzieży –
Św. Stanisławem Kostką pozostała bez zmian. Sztandar z 2005 roku i orzeł w koronie z odnowionego w 1985 roku znajdują się w szkole na parterze w oszklonej gablocie”.
Sztandar szkoły towarzyszy nam podczas najważniejszych świąt i uroczystości  państwowych i szkolnych.

Zdjęcia zaczerpnięte z książki M. Kapek:

 

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2020/06/20/o-tym-warto-przypomniec/