WebQuest w klasie 4

W tym roku szkolnym w klasie 4 wdrażamy metody nauczania oparte o edukację problemową. Pierwsze tego typu zajęcia odbyły się 30.10.14

WebQuest to rodzaj metody projektów zorientowanej na uczniowskie badania i dociekania w oparciu o instrukcję umieszczoną na stronie internetowej. Wyjściowym źródłem informacji w badaniach uczestników projektu jest Internet.(pl.wikipedia.org)

Podczas lekcji uczniowie wcielili się w rolę artystów plastyków, u których Pani Dyrektor zamówiła trzy obrazy. Temat to JESIENNE METAMORFOZY. Będą one zdobić korytarz szkolny. Obrazy przedstawiały jesienne drzewa, a inspiracją twórczą była oczywiście przyroda.

Uczniowie krok po kroku, prowadzeni przez swoich mistrzów, odkrywali tajniki sztuki i przyrody, korzystając z zasobów Internetu, własnych doświadczeń, ale także podręcznika, albumów i leksykonów przyrodniczych. Każdy kolejny krok zbliżał ich do wykonania finalnej pracy – stworzenia jesiennych obrazów zgodnych z zamówieniem.

  • Krok 1 – poszukiwanie znaczenia słowa metamorfoza
  • Krok 2 – opisywanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
  • Krok 3 – rozpoznawanie gatunków drzew po ich  liściach
  • Krok 4 – odkrywanie kompozycji symetrycznej
  • Krok 5 – tworzenie jesiennej palety barw z barw podstawowych
  • Krok 6 – malowanie lustrzanego odbicia liści
  • Krok 7 – odpowiedź na pytanie „Kto maluje na drzewach liście jesienią?”
  • Krok 8 – rozpoznawanie drzew po ich sylwetce
  • Krok 9 – tworzenie jesiennego drzewa

Podczas lekcji korzystaliśmy ze stron zebranych na Padlecie.

Oto efekty naszej pracy.

Realizując zadanie pracowaliśmy bez dzwonków od 8:00 – 11:30. Przerwy wyznaczały poszczególne etapy lekcji. Projekt prowadziły p. Kasia Kasprzyk i p. Ania Romańska. Uczniom zajęcia bardzo się podobały. Następny WebQuest już w listopadzie!

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2014/11/03/webquest-w-klasie-4/