12 stycznia 2016 archive

Obiady – Terminy wpłat (styczeń/luty/marzec)

obiady na strone

Permalink do tego artykułu: https://sp130.edu.pl/2016/01/12/obiady-terminy-wplat/

Ferie zimowe w szkole

 

005

W okresie ferii zimowych, od 15 lutego do 26 lutego 2016 roku, w godzinach 8:00 – 16:00
organizowane są w naszej szkole zimowiska.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach.

Proponujemy dzieciom ciekawe i wartościowe wycieczki
(m.in.. MOSIR – zajęcia sportowe, basen, figloraj ) i wiele innych atrakcji.
Zapisy i opłaty u pedagoga szkolnego oraz w sekretariacie szkoły.
Koszt uczestnictwa – 50 zł – jeden tydzień lub 100 zł – 2 tygodnie.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

REGULAMIN DLA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU ZIMOWEGO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 130 W ŁODZI

 1. Zajęcia podczas półkolonii odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
 2. Uczestnikami mogą być uczniowie szkoły podstawowej przyjmowani na podstawie kolejności zgłoszeń,   z pierwszeństwem przyjęcia dzieci wymienionych w § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jej organizowania
  i nadzorowania (DZ.U. z 1997 r., Nr 12, poz. 67 z późniejszymi zmianami) oraz w dalszej kolejności dzieci obojga rodziców/prawnych opiekunów / pracujących.
 3. Szkoła organizuje półkolonie dla 60 uczniów (t.j. 2 grup) .
 4. Przyjęcia uczniów odbywają się na podstawie karty zgłoszenia wypełnionej przez rodziców/prawnych opiekunów.   (w załączeniu)
 5. Zajęcia będą przeprowadzone według planu zajęć.
 6. Dziecko będzie przebywać w świetlicy lub innych pomieszczeniach szkoły w godzinach ustalonych przez rodziców, jednak nie wcześniej niż od godziny 8.00 i nie dłużej niż do godziny 16.00. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby upoważnione w karcie kwalifikacyjnej.
 7. Szkoła zapewnia dzieciom fachową opiekę wychowawczą, atrakcyjną ofertę zajęć artystycznych i rekreacyjno – sportowych.
 8. Opłata za uczestnictwo w półkoloniach wynosi 100 zł/ 2 tygodnie ( lub 50 zł/ tydzień).
 9. Szkoła zapewnia uczestnikom półkolonii 1 ciepły posiłek dziennie.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA NA PÓŁKOLONIACH LETNICH ZORGANIZOWANYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 130 W ŁODZI W TERMINIE 15.02. – 26.02.2016 R.

8:00 – 8:30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI

ZABAWY DOWOLNE W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ

8:30 – 10:00 ZAJĘCIA PROGRAMOWE
10:00 – 10:30 DRUGIE ŚNIADANIE
10:30 – 14:00 ZAJĘCIA PROGRAMOWE, WYCIECZKI
14:00 – 14:30 OBIAD
14:30 – 16:00 GRY I ZABAWY RUCHOWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU , ZABAWY INSPIROWANE POMYSŁAMI DZIECI , ODBIÓR DZIECI PRZEZ RODZICÓW

 

Szczegółowy plan dnia będzie uzależniony od warunków atmosferycznych i szczegółowego programu.

W przypadku planowanych wycieczek, zajęć terenowych plan może ulec zmianie, o czym będziemy informowali na bieżąco.

 

PROGRAM ZAJĘĆ ZAMKNIĘTYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ SP 130 W ŁODZI W TERMINIE 15.02. 2016 r – 26.02.2016 r.

L.p Termin Zadania do wykonania
  15.02.2016r.
 • Wycieczka do Planetarium i Obserwatorium w Łodzi „Gry i zabawy nie tylko astronomiczne”
 • Zapoznanie uczestników wypoczynku z harmonogramem i obowiązującymi regulaminami.
 • Podział na grupy i ustalenie kontraktu grupowego.
 • Gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej integrujące uczestników .

 

  16.02.2016r.
 • Wycieczka do sali zabaw HIPCIO
 • Zajęcia plastyczne ( zabawa masą solną )
 • Zabawy ruchowe na Sali gimnastycznej ( lub boisku Orlik )
  17.02.2016r.
 • Wycieczka na basen do SP 190 w Łodzi
 • Dzień sportu – turniej rzutów do kosza , rzuty do celu , unihokej , ping – pong , wyścigi rzędów itp.
 • Zabawy inspirowane pomysłami dzieci np. budowa miasta z klocków
  18.02.2016r.
 • Zabawy twórcze z gazetą
 • Zajęcia plastyczne – malowanie farbami na dużych płaszczyznach – graffiti.
  19.02.2016r.
 • Wycieczka na lodowisko Stawy Jana , wizyta wMc Donalds
 • Zajęcia plastyczne inspirowane wyobraźnią dzieci
  22.02.2016r.
 • Wycieczka do Planetarium i Obserwatorium w Łodzi „Spotkanie z fantastyką”.
 • Projekcja filmu na tablicy interaktywnej
 • Zajęcia origami – zwierzaki – dziwaki
 • Zabawy sportowe na Sali gimnastycznej.
  23.02.2016r.
 • Wycieczka do Sali zabaw HIPCIO – zabawy ruchowe
 • Projekcja wybranego przez dzieci filmu na tablicy interaktywne
  24.02.2016r.
 • Wycieczka na basen SP 190 w Łodzi
 • Dzień gier stolikowych – turniej ( Farmer , Monopol , Bystre oczko itp. )
 • Zajęcia ruchowe na Sali gimnastycznej
  25.02.2016r.
 • Zajęcia kulinarne – przygotowanie sałatki owocowej
 • Zabawy zmysłami – ciuciubabka , co to za dźwięk ? , kalambury itp.
  26.02.2016r.
 • Zakończenie zajęć – rozdanie dyplomów i nagród.
 • Zabawy ruchowe na sali gimnastycznej.

 

Harmonogram zostanie poszerzony o gry i zabawy na świeżym powietrzu – zajęcia te zostaną dostosowane do warunków pogodowych.

 

Oferta półkolonii organizowanych przez Miasto Łódź

Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w ramach realizacji zadania organizacja
wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania
w okresie ferii zimowych 15-28 lutego 2016 roku, zorganizuje zajęcia zamknięte w formie półkolonii
dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat
w następujących szkołach i placówkach:

 

Nazwa szkoły/placówki

Adres liczba miejsc
Śródmieście
Szkoła Podstawowa nr 111 ul. Jaracza 44-46 30
Szkoła Podstawowa nr 173 ul. Sienkiewicza 46 30
Szkoła Podstawowa Nr 70 ul. Rewolucji 1905 roku 22 30
Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Gdańska 16 30
Bałuty
Szkoła Podstawowa nr 54 ul. Wróbla 5 30
Szkoła Podstawowa nr 153 ul. Obrońców Westerplatte 28 30
Szkoła Podstawowa nr 35 ul. Tybury 4 60
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 ul. Zawiszy 39 90
Polesie
Szkoła Podstawowa nr 137 ul. Florecistów 3B 45
Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Więckowskiego 35 45
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 ul. Olimpijska 9 60
Pałac Młodzieży ul. Wyszyńskiego 86 90
Górna
Szkoła Podstawowa nr 189 ul. Kossaka 19 45
Szkoła Podstawowa nr 130 ul. Gościniec 1 60
Szkoła Podstawowa nr 51 ul. Ciołkowskiego 11A 45
Szkoła Podstawowa nr 125 ul. Dzwonowa 18/20 45
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 ul. Sopocka 3/5 30
Widzew
Szkoła Podstawowa nr 139 ul. Giewont 28 90
Szkoła Podstawowa nr 202 ul. Jugosłowiańska 2 60
Szkoła Podstawowa nr 34 ul. Ćwiklińskiej 9 60
Szkoła Podstawowa nr 199 ul. Elsnera 8 45
Szkoła Podstawowa nr 141 ul. Zakładowa 35 60
Szkoła Podstawowa nr 205 ul. Dąbrówki 1 90
Szkoła Podstawowa nr 204 ul. Gajcego 7/11 45
Szkoła Podstawowa nr 149 ul. Tatrzańska 69A 60
Placówki Kształcenia Specjalnego
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 al. I Dywizji 16/18 30
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 ul. Karolewska 30/34 15
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 Tkacka 34/36 20

 

Przyjęto następujące zasady organizacji wypoczynku zimowego:

 • zajęcia prowadzone będą w godz. 8ºº – 16ºº,
 • zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią (np. kino, basen, lodowisko, itp.),
 • w trakcie zajęć placówka zorganizuje jeden ciepły posiłek,
 • udział dziecka w zajęciach jest odpłatny (wysokość opłaty wynosi 10 złotych dziennie
  od jednego uczestnika)

Ogólne zasady naboru:

– rekrutacja rozpoczyna się po 15 stycznia 2016 roku i trwa do 1 lutego 2016 roku,

– nabór jest otwarty i nie ogranicza się tylko do uczniów szkoły w której organizowany jest wypoczynek,

– informacja o naborze zostaje upubliczniona za pomocą dostępnych środków przekazu (np. –           tablica ogłoszeń, strona internetowa, zebrania z rodzicami)

– organizator określa zasady rekrutacji uczestników (tzw. regulamin naboru),

– o zakwalifikowaniu uczestnika na zajęcia, organizator informuje po zakończeniu rekrutacji.

 

Permalink do tego artykułu: https://sp130.edu.pl/2016/01/12/ferie-zimowe-2/