Category: Zajęcia pozalekcyjne

Ferie zimowe w szkole

 

005

W okresie ferii zimowych, od 15 lutego do 26 lutego 2016 roku, w godzinach 8:00 – 16:00
organizowane są w naszej szkole zimowiska.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach.

Proponujemy dzieciom ciekawe i wartościowe wycieczki
(m.in.. MOSIR – zajęcia sportowe, basen, figloraj ) i wiele innych atrakcji.
Zapisy i opłaty u pedagoga szkolnego oraz w sekretariacie szkoły.
Koszt uczestnictwa – 50 zł – jeden tydzień lub 100 zł – 2 tygodnie.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

REGULAMIN DLA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU ZIMOWEGO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 130 W ŁODZI

 1. Zajęcia podczas półkolonii odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
 2. Uczestnikami mogą być uczniowie szkoły podstawowej przyjmowani na podstawie kolejności zgłoszeń,   z pierwszeństwem przyjęcia dzieci wymienionych w § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jej organizowania
  i nadzorowania (DZ.U. z 1997 r., Nr 12, poz. 67 z późniejszymi zmianami) oraz w dalszej kolejności dzieci obojga rodziców/prawnych opiekunów / pracujących.
 3. Szkoła organizuje półkolonie dla 60 uczniów (t.j. 2 grup) .
 4. Przyjęcia uczniów odbywają się na podstawie karty zgłoszenia wypełnionej przez rodziców/prawnych opiekunów.   (w załączeniu)
 5. Zajęcia będą przeprowadzone według planu zajęć.
 6. Dziecko będzie przebywać w świetlicy lub innych pomieszczeniach szkoły w godzinach ustalonych przez rodziców, jednak nie wcześniej niż od godziny 8.00 i nie dłużej niż do godziny 16.00. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby upoważnione w karcie kwalifikacyjnej.
 7. Szkoła zapewnia dzieciom fachową opiekę wychowawczą, atrakcyjną ofertę zajęć artystycznych i rekreacyjno – sportowych.
 8. Opłata za uczestnictwo w półkoloniach wynosi 100 zł/ 2 tygodnie ( lub 50 zł/ tydzień).
 9. Szkoła zapewnia uczestnikom półkolonii 1 ciepły posiłek dziennie.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA NA PÓŁKOLONIACH LETNICH ZORGANIZOWANYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 130 W ŁODZI W TERMINIE 15.02. – 26.02.2016 R.

8:00 – 8:30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI

ZABAWY DOWOLNE W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ

8:30 – 10:00 ZAJĘCIA PROGRAMOWE
10:00 – 10:30 DRUGIE ŚNIADANIE
10:30 – 14:00 ZAJĘCIA PROGRAMOWE, WYCIECZKI
14:00 – 14:30 OBIAD
14:30 – 16:00 GRY I ZABAWY RUCHOWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU , ZABAWY INSPIROWANE POMYSŁAMI DZIECI , ODBIÓR DZIECI PRZEZ RODZICÓW

 

Szczegółowy plan dnia będzie uzależniony od warunków atmosferycznych i szczegółowego programu.

W przypadku planowanych wycieczek, zajęć terenowych plan może ulec zmianie, o czym będziemy informowali na bieżąco.

 

PROGRAM ZAJĘĆ ZAMKNIĘTYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ SP 130 W ŁODZI W TERMINIE 15.02. 2016 r – 26.02.2016 r.

L.p Termin Zadania do wykonania
  15.02.2016r.
 • Wycieczka do Planetarium i Obserwatorium w Łodzi „Gry i zabawy nie tylko astronomiczne”
 • Zapoznanie uczestników wypoczynku z harmonogramem i obowiązującymi regulaminami.
 • Podział na grupy i ustalenie kontraktu grupowego.
 • Gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej integrujące uczestników .

 

  16.02.2016r.
 • Wycieczka do sali zabaw HIPCIO
 • Zajęcia plastyczne ( zabawa masą solną )
 • Zabawy ruchowe na Sali gimnastycznej ( lub boisku Orlik )
  17.02.2016r.
 • Wycieczka na basen do SP 190 w Łodzi
 • Dzień sportu – turniej rzutów do kosza , rzuty do celu , unihokej , ping – pong , wyścigi rzędów itp.
 • Zabawy inspirowane pomysłami dzieci np. budowa miasta z klocków
  18.02.2016r.
 • Zabawy twórcze z gazetą
 • Zajęcia plastyczne – malowanie farbami na dużych płaszczyznach – graffiti.
  19.02.2016r.
 • Wycieczka na lodowisko Stawy Jana , wizyta wMc Donalds
 • Zajęcia plastyczne inspirowane wyobraźnią dzieci
  22.02.2016r.
 • Wycieczka do Planetarium i Obserwatorium w Łodzi „Spotkanie z fantastyką”.
 • Projekcja filmu na tablicy interaktywnej
 • Zajęcia origami – zwierzaki – dziwaki
 • Zabawy sportowe na Sali gimnastycznej.
  23.02.2016r.
 • Wycieczka do Sali zabaw HIPCIO – zabawy ruchowe
 • Projekcja wybranego przez dzieci filmu na tablicy interaktywne
  24.02.2016r.
 • Wycieczka na basen SP 190 w Łodzi
 • Dzień gier stolikowych – turniej ( Farmer , Monopol , Bystre oczko itp. )
 • Zajęcia ruchowe na Sali gimnastycznej
  25.02.2016r.
 • Zajęcia kulinarne – przygotowanie sałatki owocowej
 • Zabawy zmysłami – ciuciubabka , co to za dźwięk ? , kalambury itp.
  26.02.2016r.
 • Zakończenie zajęć – rozdanie dyplomów i nagród.
 • Zabawy ruchowe na sali gimnastycznej.

 

Harmonogram zostanie poszerzony o gry i zabawy na świeżym powietrzu – zajęcia te zostaną dostosowane do warunków pogodowych.

 

Oferta półkolonii organizowanych przez Miasto Łódź

Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w ramach realizacji zadania organizacja
wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania
w okresie ferii zimowych 15-28 lutego 2016 roku, zorganizuje zajęcia zamknięte w formie półkolonii
dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat
w następujących szkołach i placówkach:

 

Nazwa szkoły/placówki

Adres liczba miejsc
Śródmieście
Szkoła Podstawowa nr 111 ul. Jaracza 44-46 30
Szkoła Podstawowa nr 173 ul. Sienkiewicza 46 30
Szkoła Podstawowa Nr 70 ul. Rewolucji 1905 roku 22 30
Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Gdańska 16 30
Bałuty
Szkoła Podstawowa nr 54 ul. Wróbla 5 30
Szkoła Podstawowa nr 153 ul. Obrońców Westerplatte 28 30
Szkoła Podstawowa nr 35 ul. Tybury 4 60
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 ul. Zawiszy 39 90
Polesie
Szkoła Podstawowa nr 137 ul. Florecistów 3B 45
Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Więckowskiego 35 45
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 ul. Olimpijska 9 60
Pałac Młodzieży ul. Wyszyńskiego 86 90
Górna
Szkoła Podstawowa nr 189 ul. Kossaka 19 45
Szkoła Podstawowa nr 130 ul. Gościniec 1 60
Szkoła Podstawowa nr 51 ul. Ciołkowskiego 11A 45
Szkoła Podstawowa nr 125 ul. Dzwonowa 18/20 45
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 ul. Sopocka 3/5 30
Widzew
Szkoła Podstawowa nr 139 ul. Giewont 28 90
Szkoła Podstawowa nr 202 ul. Jugosłowiańska 2 60
Szkoła Podstawowa nr 34 ul. Ćwiklińskiej 9 60
Szkoła Podstawowa nr 199 ul. Elsnera 8 45
Szkoła Podstawowa nr 141 ul. Zakładowa 35 60
Szkoła Podstawowa nr 205 ul. Dąbrówki 1 90
Szkoła Podstawowa nr 204 ul. Gajcego 7/11 45
Szkoła Podstawowa nr 149 ul. Tatrzańska 69A 60
Placówki Kształcenia Specjalnego
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 al. I Dywizji 16/18 30
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 ul. Karolewska 30/34 15
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 Tkacka 34/36 20

 

Przyjęto następujące zasady organizacji wypoczynku zimowego:

 • zajęcia prowadzone będą w godz. 8ºº – 16ºº,
 • zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią (np. kino, basen, lodowisko, itp.),
 • w trakcie zajęć placówka zorganizuje jeden ciepły posiłek,
 • udział dziecka w zajęciach jest odpłatny (wysokość opłaty wynosi 10 złotych dziennie
  od jednego uczestnika)

Ogólne zasady naboru:

– rekrutacja rozpoczyna się po 15 stycznia 2016 roku i trwa do 1 lutego 2016 roku,

– nabór jest otwarty i nie ogranicza się tylko do uczniów szkoły w której organizowany jest wypoczynek,

– informacja o naborze zostaje upubliczniona za pomocą dostępnych środków przekazu (np. –           tablica ogłoszeń, strona internetowa, zebrania z rodzicami)

– organizator określa zasady rekrutacji uczestników (tzw. regulamin naboru),

– o zakwalifikowaniu uczestnika na zajęcia, organizator informuje po zakończeniu rekrutacji.

 

Permalink do tego artykułu: https://sp130.edu.pl/2016/01/12/ferie-zimowe-2/

SUKCES CHÓRU SP 130

Wspaniała nowina! Dziś dowiedzieliśmy się, że nasz mały, ale wielki duchem chór wyśpiewał I MIEJSCE
w Ogólnołódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek organizowanym w Szkole Podstawowej nr 5.
Jesteśmy dumni z naszych pięknie śpiewających uczniów, którzy pod przewodnictwem opiekunek- p. Kasi, p. Agnieszki
i p. Joli, tak wspaniale zaprezentowali swoją szkołę.
GRATULUJEMY!!!

image1 image2

Permalink do tego artykułu: https://sp130.edu.pl/2015/12/18/sukces-choru-sp-130/

Projekt „Eko-badacz” dofinansowany!

WFOS_logo_pionZ przyjemnością informujemy, że przedstawiony przez naszą szkołę projekt edukacji ekologicznej „Eko-badacz” uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 22.310,00 zł.

Szkolna pracownia przyrodnicza wzbogaci się o 4 zestawy nowoczesnych mobilnych laboratoriów pomiarowych, a uczniowie objęci projektem będą uczestniczyli w wycieczkach i warsztatach przyrodniczych. Poszczególne klasy zajmą się inną tematyką ekologiczną.

Klasa VI będzie również uczestniczyła w lekcji, która odbędzie się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego.
O wszelkich wydarzeniach związanych z projektem informować będziemy na szkolnym blogu ekologicznym.

Permalink do tego artykułu: https://sp130.edu.pl/2015/12/16/projekt-eko-badacz-dofinansowany/

Cyfrowe laboratorium GlobiLab z iPadem

IMG_8906W październiku, dzięki zaproszeniu p. Agnieszki Post z firmy „Sad”, przedstawiciele klasy 6 dwukrotnie reprezentowali szkołę podczas różnych konferencji  – 01.10.15 – XIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach oraz 22.10.15 – II Kongresu Edukacja i Rozwój w Warszawie.

Uczniowie pod opieką p. Anny Romańskiej przygotowali prezentację dydaktyczną pokazując uczestnikom możliwość wykorzystania podczas zajęć w szkole podstawowej iPadów i współdziałającego z nimi za pomocą aplikacji GlobiLab cyfrowego laboratorium przyrodniczego LabDisc. Uczniowie przygotowali i przeprowadzili kilkanaście doświadczeń opartych o wbudowane w LabDisc czujniki pomiarowe.

Była to także doskonała okazja, aby doskonalić się w trudnej sztuce autoprezentacji, na własne oczy zobaczyć jak wyglądają tego typu konferencje oraz poznać nowinki technologiczne oferowane dla edukacji. Uczniowie mogli pograć w wirtualną piłkę, rysować  długopisem 3D, sprawdzić jak działa dron, pograć na ogromnym monitorze dotykowym.

 Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tych wydarzeń.

 

Permalink do tego artykułu: https://sp130.edu.pl/2015/11/01/cyfrowe-laboratorium/

„Mistrzowie Kodowania” na Stadionie Narodowym

mistrzowie_kodowania_0W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas II – VI mogli uczestniczyć w zajęciach programowania w Scratch. W poniedziałek 1 czerwca miał miejsce finał 2. edycji „Mistrzów Kodowania”, który odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ponad 1300 osób z 280 szkół spotkało się, aby wspólnie podsumować całoroczną pracę w  projekcie. Młodzi reprezentanci z całego kraju mogli w krótkiej 3-4 minutowej prezentacji, podzielić się swoimi programistycznymi osiągnięciami. Na płycie stadionu rozstawionych było 8 kolorowych scen. Naszą szkołę reprezentował Patryk z klasy II, który przedstawił swoje Scratch-owe projekty i opowiedział jak wyglądały zajęcia. Uczestnicy korzystali z wielu atrakcji, które zostały specjalnie dla nich przygotowane. Uczniowie wraz z opiekunami mogli zwiedzić Stadion Narodowy, a w klimat zabawy wprowadzili nas artyści z grupy Mimello, znanej m.in. z programu „Mam Talent”.  Finał poprowadził znany prezenter telewizyjny Tomasz Kammel.

Prezentacja Patryka

Fotorelacja

Permalink do tego artykułu: https://sp130.edu.pl/2015/06/07/mistrzowie-kodowania-na-stadionie-narodowym/

„Odkrywcy Łodzi” czyli „Z wizytą w łódzkim ZOO”

Dnia 12 maja 2015r uczniowie klasy II wybrali się do łódzkiego ZOO celem bliższego poznania ciekawych zakątków Łodzi. W ramach programu „Odkrywcy Łodzi” wzięliśmy udziału
w warsztatach edukacyjnych „Dlaczego lew jest królem zwierząt?”.
Przy pięknej pogodzie wraz z panią przewodnik Elżbietą Pędziwiatr spacerowaliśmy wyznaczonymi trasami podziwiając zgromadzone tam zwierzęta i poznając „tajemnice” z ich życia.
Każdy z uczniów podejmował też próby odpowiedzi na ciekawe, ale też i trudne pytania, które nagradzane były pamiątkowym znaczkiem. Po drodze nie zabrakło niespodzianek w postaci serii ścieżek dydaktycznych, które posłużyły nam do atrakcyjnej ruchowej zabawy. Popisując się swoimi sprawnościami ruchowymi poznawaliśmy świat zwierząt: skakaliśmy jak… zające lub kangury…
przechodziliśmy pokonując przeszkody jak… rysie z leśnych ostępów,
sprawdzaliśmy czy jesteśmy w stanie dorównać … noworodkowi żyrafy…
Będąc w mimi-zoo mogliśmy zaprzyjaźnić się z kozami, które chętnie częstowały się
pysznymi „chipsami” z siana Widząc jedzenie … nie odstępowały nas ani na krok!
Dzięki wspaniałej Pani przewodnik nie tylko doświadczyliśmy niecodziennych wyzwań, ale nasze łódzkie ZOO stało się dla nas ciekawe i bardzo bliskie! Dziękujemy za zaproszenie.

1 2 3 4  6 7 8 9 10 11

Permalink do tego artykułu: https://sp130.edu.pl/2015/05/17/odkrywcy-lodzi-czyli-z-wizyta-w-lodzkim-zoo/

Strefa nowych technologii

W czwartek klasa VI odwiedziła wystawę „Strefa nowych technologii” w Porcie Łódź.

W trakcie zajęć, w formie zabawy, zapoznaliśmy się z najnowszymi osiągnięciami techniki i informatyki, dowiedzieliśmy się jak technologia zmienia nasze życie oraz w jakich dziecinach ją wykorzystujemy.
Podczas wycieczki zwiedzaliśmy 5 stref:

STREFA DRUKU 3D

DUKARKA 3D

DUKARKA 3D

Pierwszym punktem programu było wprowadzenie w świat druku 3D. Dowiedzieliśmy się o praktycznym wykorzystaniu tej technologii, która znajduje swoje zastosowanie m.in. w motoryzacji, architekturze, medycynie oraz w podboju kosmosu. Zobaczyliśmy proces druku trójwymiarowego łożyska, które później otrzymaliśmy do klasy. Widzieliśmy jak warstwy specjalnego plastiku są nakładane jedna na drugą i tworzą gotowy, trójwymiarowy model. Łożysko w pełni działa i obraca się!

WYDRUK 3D

WYDRUK 3D

STREFA LEAP MOTION

LEAP MOTION

LEAP MOTION

Leap motion to urządzenie, które śledzi ruch naszych rąk i palców i daje możliwość bezdotykowego sterowania komputerem. W ten sposób mieliśmy możliwość grania oraz tworzenia multimedialnej rzeczywistości. Taka zabawa może pomóc zapoznać się z podstawami modelowania w 3D.

STREFA OCULUS RIFT

OCULUS RIFT

OCULUS RIFT

Najbardziej obleganą przez nas atrakcją strefy nowych technologii był Oculus Rift. Zakładając specjalne okulary weszliśmy do świata 3D, który mogliśmy oglądać w pełnym trójwymiarze, patrzeć w górę, w bok, obracać się.  Wszystko działo się w czasie rzeczywistym dając nam poczucie poruszania się w naturalnym świecie. Korzystaliśmy z aplikacji Roller Coster, dzięki której mogliśmy poczuć się jak w wagoniku kolejki górskiej. Wrażenia są niesamowite 🙂

STREFA ROZRYWKI SPHERO i DICE+

SPHERO

SPHERO

Sphero to mała kulka, którą sterujemy za pomocą tabletu lub smartfonu. W jej wnętrzu umieszczono specjalne mechanizmy pozwalające jej na poruszanie się we wskazanym kierunku. Dzięki wbudowanemu panelowi LED może świecić na różne kolory. Naszym zadaniem było przeprowadzić kulkę przez specjalnie przygotowany tor przeszkód.

DICE+

DICE+

Dice to elektroniczna kostka zamieniająca tablet w interaktywne centrum rozrywki. Kostka łączy się z tabletem za pośrednictwem Bluetooth, dając fajne możliwości zabawy. My poruszaliśmy rybką w odpowiednim kierunku i zdobywaliśmy punkty.

MOBILNY GREEN-BOX

GREEN-BOX

GREEN-BOX

Zaciekawiło nas też wirtualne studio fotograficzne, takie jak wykorzystują na co dzień w filmach i programach telewizyjnych. Mogliśmy zrobić sobie zdjęcia w dowolnie wybranej komputerowo scenerii. Niektórzy przenieśli się na pełne morze w swoim luksusowym jachcie, inni poznawali przyrodę lasów tropikalnych, a niektórzy odbyli podróż aż na Księżyc 🙂

EFEKT GREEN-BOX

EFEKT GREEN-BOX

Permalink do tego artykułu: https://sp130.edu.pl/2015/04/24/strefa-nowych-technologii/

Zajęcia edukacji leśnej

FullSizeRender_2(3)Przedpołudnie w pierwszy dzień wiosny, uczniowie klasy V spędzili na leśnym szlaku. Celem wycieczki był las na Stróża, gdzie czekał  na nich trener edukacji leśnej – Pani Agnieszka z Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” . Pogoda dopisała. Promienie wiosennego słońca przygrzewały. W lesie słychać było odgłosy ptaków. Wszystkich powitał donośny stukot dzięcioła. W ściółce niektórym udało się zaobserwować jaszczurkę i małą żabę. Widzieliśmy też pierwsze motyle i pająki. To były pierwsze z cyklu zajęć „W dziką stronę”. Celem naszej wycieczki było oswojenie się z lasem. Mieliśmy wiele ciekawych zadań dzięki, którym nie tylko poznawaliśmy przyrodę, ale też świetnie się bawiliśmy.

Więcej informacji na naszym blogu ekologicznym http://eko.sp130.edu.pl/?p=881

 

Permalink do tego artykułu: https://sp130.edu.pl/2015/03/22/zajecia-edukacji-lesnej/

Bal ostatkowy

Ostatni dzień karnawału uświetniony został udziałem wszystkich uczniów w balu karnawałowym.
Przemyślane, starannie dobrane i bajecznie kolorowe stroje ubarwiły w tym dniu naszą szkołę.
Na korytarzach spotkać można było księżniczki, urocze wróżki,
postaci z bajek, wojowników i bohaterów kreskówek.

Do zabawy włączyli się również przebrani nauczyciele.
Czas zabawy minął jednak szybko, a nam pozostały wspomnienia.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

Permalink do tego artykułu: https://sp130.edu.pl/2015/02/19/bal-ostatkowy/

Warsztaty edukacji leśnej

wdzikastroneMiło nam poinformować, że nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu „W dziką stronę”.
Dzięki temu uczniowie klasy 5 w terminie luty – czerwiec, będą mieli możliwość uczestniczenia w bezpłatnych warsztatach terenowych, prowadzonych przez trenerów edukacji leśnej z Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła oraz przeszkolonego w tym zakresie nauczyciela z naszej szkoły – p. Anię Romańską.

Celem warsztatów jest oswojenie i zaciekawienie uczniów przyrodą, zainteresowanie ich procesami zachodzącymi w przyrodzie, umożliwienie nieskrępowanego obcowania z przyrodą, odkrywania jej znaczenia, zależności w przyrodzie, a także nabywanie przez uczniów umiejętności radzenia sobie w terenie, nabranie przez dzieci wiary we własne siły, integracja grupy.

Podczas zajęć wykorzystywane będą różne metody pracy, uczniowie będą korzystać z map, kart pracy, będą uczestniczyć w przyrodniczych grach ruchowych, biegach na orientację z zadaniami itp.

Pierwsze 5 godzinne warsztaty odbędą się w sobotę 28 lutego w lesie przy ul. Stróża.

Permalink do tego artykułu: https://sp130.edu.pl/2015/02/15/warsztaty-edukacji-lesnej/

Dzień otwart

zaproszenie

Permalink do tego artykułu: https://sp130.edu.pl/2015/01/20/dzien-otwarty/

Turniej „Z podwórka na stadion” część I

W dniu dzisiejszym szkolna reprezentacja chłopców klas 2-3 i 4-5 rozegrała pierwszą rundę eliminacji w ramach turnieju ” Z podwórka na stadion”.

tymbark

Starsi chłopcy pierwszy mecz z SP174 wygrali walkowerem 3:0 w drugim niestety musieli uznać wyższość swoich kolegów z szkoły ZNP (0:5) i zakończyli swoją przygodę z turniejem. Młodsi na początku pokonali szkołę 174 4:1 a w drugim meczu zespół ZNP 11:1 i już w najbliższy wtorek będą grać w kolejnej rundzie rozgrywek.

Gratuluję i powodzenia!

 

IMG_4435 IMG_4423

Permalink do tego artykułu: https://sp130.edu.pl/2014/10/31/turniej-z-podworka-na-stadion-czesc-i/

Kodujemy!

DSC_1013Języki programistyczne nie są już domeną informatyków, a narzędziem, które pozwala uczniom rozwijać myślenie kreatywne, doskonalić umiejętności analityczne, nadążać za postępem techniki i z owoców tego postępu świadomie korzystać. Programowanie stało się – obok języka ojczystego i jednego języka obcego – trzecim językiem, który każdy człowiek powinien znać choć na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany.

http://mistrzowiekodowania.pl/programowanie-jako-jezyk-przyszlosci/ 17.10.14 godz.19:29

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Mistrzowie Kodowania”. Po raz pierwszy włączyliśmy się także w Europejski Tydzień Kodowania. W całej Europie, między 11-17 października ludzie uczą się programowania,  tworzą aplikacje komputerowe i strony internetowe. Naszą przygodę z kodowaniem rozpoczynamy od Scratcha.
Na pierwsze spotkanie „Mistrzów kodowania” zaprosiliśmy wszystkich chętnych uczniów klas II – VI. Frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. W pracowni komputerowej zebrało się 40 uczniów chcących poznać program i jego możliwości. Pierwszym próbom programowania przyglądała się p. Dyrektor.

Trochę statystyki

DSC_0021W zajęciach uczestniczyło prawie 50% uczniów klas II – VI
z klas I – III – 10 uczniów
z klas IV – VI – 30 uczniów
Wśród uczestników było 16 dziewczynek i 24 chłopców.
Pracowaliśmy w mieszanych grupach. Starsi uczniowie pomagali młodszym i odwrotnie.
Po założeniu konta na stronie www. scratch.mit.edu dowiedzieliśmy się jak wybrać  duszka, którym za pomocą kodu możemy sterować. Zmieniliśmy tło naszej postaci i dodaliśmy pierwszą animację –  duszek poruszał się o wskazaną przez nas liczbę kroków. Pierwszy raz udało nam się coś samodzielnie zaprogramować w Scratch 🙂

Wszystkich uczniów, których zainteresowały zajęcia i chcieliby tworzyć własne gry i animacje w Scratch zapraszamy na spotkania „Mistrzów kodowania”. Będą się one odbywać już w mniejszych grupach, dostosowanych do wieku uczestników. Terminy spotkań podamy wkrótce.

Zajęcia prowadzą p. Agata Pielacińska – Gręda i p. Krzysztof Bednarek

Więcej informacji o programie na stronie http://mistrzowiekodowania.pl/

Permalink do tego artykułu: https://sp130.edu.pl/2014/10/17/kodujemy/

Marsz na orientację

u9WNY4oDS9Lq9-iCdqXxMgKcK05oFopzKR5jF06qiWnp=w763-h572-noW minioną sobotę 27 września uczennice naszej szkoły pod opieką p. Joanny Benkes i Anny Romańskiej, brały udział w XXVII TURYSTYCZNYM MARSZU NA ORIENTACJĘ „Orientuj się i licz”, organizowanym w Lesie Łagiewnickim przez UKS Orientuś.

Dzień rozpoczął się deszczowo, ale Łagiewniki przywitały nas bezchmurnym niebem :). Uczestnicy marszu mieli za zadanie znaleźć i potwierdzić za pomocą specjalnego elektronicznego chipa jak największą ilość punktów kontrolnych, rozmieszczonych w różnych miejscach biegu. Należało wykazać się umiejętnością odczytywania mapy topograficznej, na której zaznaczone były punkty, a także jej orientowania przy pomocy kompasu. Nie lada wyzwaniem było także rozwiązanie zadań specjalnych (matematyczno – topograficznych), premiowanych punktami. Wśród wielu dodatkowych atrakcji zapewnionych przez organizatora były różnorodne konkursy, w których uczniowie mogli zdobyć nagrody. Mimo trudu zadań i biegu, miłych wrażeń nie brakowało!

Partnerem medialnym imprezy była TV TOYA, która zamieściła krótką relację z marszu.

W marszu udział brały uczennice klasy V i VI naszej szkoły: Borko Milena,Sójta Natalia, Wojtera Aleksandra oraz Bednarek Amelia, Dąbrowska Patrycja, Gręda Emila. Gratulujemy odwagi i dobrej orientacji w terenie 🙂

DSC08012DSC08087DSC08013

foto: http://orientuslodz.pl/aktualnosci/archiwum/298-orientuj-sie-i-licz-listy-startowe

Permalink do tego artykułu: https://sp130.edu.pl/2014/09/28/marsz-na-orientacje/