Program wychowawczo – profilaktyczny

Szkolny program wychowawczy opracowano na podstawie diagnozy potrzeb szkoły , środowiska uczniów i ich rodzin oraz najbliższego otoczenia. W procesie tworzenia programu uczestniczyło całe środowisko szkoły, uczniowie i ich rodzice. Program wychowawczy ma charakter otwarty , może być poddawany modyfikacjom i dostosowaniu do zaistniałych potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb środowiska szkolnego.

Nadrzędnym naszym celem wychowawczo – profilaktycznym jest wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju ukierunkowanym  na osiągnięcia pełni dojrzałości fizycznej , emocjonalnej , intelektualnej , duchowej i społecznej.

KLIKNIJ PONIŻSZY LINK

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 130
im.
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁODZI

 

 

Permalink do tego artykułu: https://sp130.edu.pl/program-wychowawczy/