Inne dokumenty

  •  
Kalendarz w „pigułce” 2020/2021
  •  
Plan pracy szkoły 2020/2021
 

PLAN PRACY Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli klas I – VIII

 w Szkole Podstawowej nr 130
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Rok szkolny 2020/2021

Cele WDN

Cel główny: WZROST JAKOŚCI PRACY SZKOŁY I NAUCZYCIELA
 Cele szczegółowe:
  • Rozwój kompetencji wychowawczych i dydaktycznych nauczycieli
  • Doskonalenie metod pracy nauczyciela
  • Wzrost poczucia odpowiedzialności nauczyciela za rozwój ucznia
  • Rozwiązywanie aktualnych problemów szkolnych (wychowawczych)

Plan pracy WDN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permalink do tego artykułu: https://sp130.edu.pl/inne-dokumenty/