Kalendarz

KALENDARZ  PRACY SZKOŁY W PIGUŁCE 2020/2021

 

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

– 01.09. 2020

 • Dni dyrektorskie wolne od zajęć dydaktycznych, szkoleniowe rady pedagogiczne.  

– 02.11.20.(poniedziałek )

– 04, 05.  01. 21 ( poniedziałek, wtorek )

25.05.21 ( wtorek) – egzamin ósmoklasisty – język polski –  godzina 9.00 (świetlica nieczynna)

– 26.05.21 ( środa) – egzamin ósmoklasisty – matematyka – godzina 9.00 (świetlica nieczynna)

– 27.05. 21 ( czwartek) – egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny – godzina 9.00 (świetlica nieczynna)

– 04.06.21 ( piątek)

– 24.06.21 ( czwartek)

 

 • Dni wolne ustawowe, ( bez konieczności zapewnienia opieki uczniom)

– 14.10.20 ( środa)

– 01.11.20 ( niedziela)

– 11.11.20 (środa)

– 03.05.2019 (piątek)

– 20.06.2019 Boże Ciało  (czwartek)

 • Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2020 /2021 odbywają się

on – line. Na prośbę  nauczycieli mogą odbyć się w szkole.

 • Konsultacje   odbywać się będą w reżimie sanitarnym w szkole.

 

21.09 – konsultacje informujące o wynikach sprawdzianów diagnostycznych

 

07.09.20 – 11.9.20  zebrania rodzicami, zgodnie z harmonogramem  –  informacyjne –  Wybór Rad Oddziałowych, sugerowana kontynuacja z poprzedniego roku.

 

–  21.12.20 – konsultacje  – podanie informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną, oraz oceną nieodpowiednią i naganną z zachowania.

– 29.01.21  – zebrania półroczne z rodzicami

– 13.04.21– konsultacje z rodzicami

– zebranie z przyszłorocznymi klasami pierwszymi – Termin do ustalenia

 

 • Ferie

23.12.20   – 01.01 21.-  przerwa świąteczna uczniowie wracają 07.01 ( czwartek)

01.02.21  – 14.02.21 – ferie zimowe

01.04.21  – 06.04.21  – ferie wiosenne

25.06.21 –  zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

 • Plan pracy Rady Pedagogiczne
 • 15.09.20 – Rada Pedagogiczna godzina 15.30, Zespół wychowawczy klas I – III godzina 14.30
 • 15.09.20 – Zatwierdzenie Planu Nadzoru , opinia w sprawie zestawu podręczników,  dopuszczenie po zasięgnięciu opinii programów nauczania. WSO, PSO
 • 21.12.20 –  informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednim zachowaniem.
 • 21.01.21 – wystawienie ocen proponowanych z przedmiotów i z zachowania
 • 29.01.21 –  ( piątek) Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna i podsumowująca pierwsze półrocze

 

 • 13.04.21 Rada Pedagogiczna – sprawy bieżące
 • 21.05.21 –  Informacje o zagrożeniach
 • 07.06.21  – wystawienie ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania
 • 10.06.21 – Oceny proponowane
 • 17.06.21  – Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów
 • 22.06.21 – Zatwierdzenie klasyfikacji i promocji uczniów
 • 25.06.21 – Zakończenie roku szkolnego

 

 

17.05.21 – 21.05.21 : sprawdziany dyrektorskie

 

 

 

 

Permalink do tego artykułu: https://sp130.edu.pl/kalendarz/