Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców  – rok szkolny 2020 / 2021


przewodniczący p. Dorota Ulkowska

wiceprzewodniczący – p. Agnieszka Lechańska

 

Rady oddziałowe – rok szkolny 2020 / 2021

kl. I – Przewodnicząca: Popławska Justyna
Z-ca przewodniczącej: Kowalczyk Milena
Skarbnik: Goss Kamila

kl. IIaPrzewodnicząca: Pazdecka Agnieszka
Z-ca przewodniczącej: Tkaczyk Arkadiusz
Skarbnik: Warchoł Anna

kl. IIb Przewodnicząca: Ulkowska Dorota
Z-ca przewodniczącej: Rataj Henryk
Skarbnik: Gostyńska Karolina

Kl. IIIPrzewodnicząca: Sowińska Edyta
Z-ca przewodniczącej: Kędra Sylwia
II. Z-ca przewodniczącej: Płócienniczak Dagmara

kl. IVPrzewodnicząca trójki klasowej.: Buczek Anna
zastępca przewodniczącej: Busse Anna
II zastępca przewodniczącej: Frankiewicz Monika

kl. VaPrzewodniczący: p. M. Zauder,
Z-ca przewodniczącego: 
p. M. Kościelak
II zastępca przewodniczącego: 
p. R. Gintowt

 kl. Vb – Przewodniczący klasy: Grudzińska Aleksandra
Zastępca 1 przewodniczącego klasy: Cybulska Olga
Zastępca 2 przewodniczącego klasy: Gembicka Monika

kl. VI aprzewodnicząca: Marzec Małgorzata
zastępca: Majchrowska Kamila
członek: Pomarkiewicz Barbara

kl .VIb – Przewodnicząca: Lechańska Agnieszka
Z-ca przewodniczącego: Płatek Ewa
Z-ca przewodniczącego: Bojan Monika

kl. VIIprzewodnicząca: Majchrowska Kamila
zastępca przewodniczącej: Gabrysiak Aneta
skarbnik: Lechańska Agnieszka

kl. VIIIPrzewodnicząca: Zaft Helena
Zastępca przewodniczącej: Krauze Aneta
Skarbnik: Rudniak Anna

 

 

 

 

Permalink do tego artykułu: https://sp130.edu.pl/rada-rodzicow/