Akcja Innowacja

Z dniem 1 września 2019 roku rozpoczęliśmy w szkole projekt „Akcja innowacja” finansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu nasza szkoła doposażona zostanie w nowoczesny sprzęt (komputery, tablety, monitory interaktywne) oraz w pomoce naukowe m.in. do  fizyki, chemii, biologii i geografii. Uczniowie podczas trwania projektu będą mogli uczestniczyć w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych. Na młodszych uczniów czeka m.in. j. angielski, spotkania z TIK, matematyka. Dla starszych przewidziano m.in. warsztaty kreatywnego uczenia się, zajęcia z przedsiębiorczości, arteterapię. Nowością w naszej szkole będzie Tutoring. Nasi nauczyciele również będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe podczas szkoleń, kursów i studiów podyplomowych. Projekt trwa przez 2 lata. Zachęcamy do obejrzenia prezentacji.

Lista zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Akcja Innowacja” które najprawdopodobniej ruszają już we wrześniu 2019  =>> TUTAJ

Prosimy śledzić aktualności związane z zajęciami i harmonogramem. Będziemy prezentować je na stronie, do której link znajduje się na pasku głównym pod nazwą menu Akcja Innowacja

Permalink do tego artykułu: https://sp130.edu.pl/akcja-innowacja/