Kl. I – VIII

SZKOLNY  ZESTAW  PROGRAMÓW  NAUCZANIA 

 

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 130 

 

W  ROKU   SZKOLNYM  2019/2020 

 

 

 

Specyfikacja numeru: 

 SP 130 (nazwa placówki) 

/1- I (kolejny nr w szkolnym zestawie programów- etap edukacyjny) 

/ 19-20 (aktualny rok szkolny) 

 

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna – I etap – klasa I 

 

Nr w szkolnym zestawie programów  Klasa   Tytuł 

 

Autor  Wydawnictwo 

 

Sp130/ 1-I / 19-20 

 

Klasa I  Elementarz Odkrywców  Dr Teresa Janicka-Panek  Nowa Era 

 

Programy dodatkowe w edukacji wczesnoszkolnej:  

 

 

Nr w szkolnym zestawie programów  Przedmiot   Tytuł 

 

Autor  Wydawnictwo  
Sp130/ 2-I / 19-20  Jęz. angielski 

 

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa klasy 1-3  Ilona Studzińska 

Arkadiusz Mędela 

Magdalena Kondro 

Ewa Piotrowska 

Anna Sikorska 

 

Macmillan  
SP130/3-I/19-20 

 

 

Religia  

 

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach 

W drodze do Wieczernika 

Komisja Wychowania Katolickiego 

 

 

WAM 

 

Klasa IV -VIII –  II etap edukacyjny: 

 

Nr w szkolnym zestawie programów  Przedmiot   Tytuł programu 

 

Autor  Wydawnictwo 
Sp130/ 4-II / 19-20  Język polski 

 

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Jutro pójdę w świat + Myśli i słowa  Andrzej Surdej 

Ewa Nowak 

WSiP 
Sp130/ 5-II / 19-20  Jęz. angielski  Program nauczania języka angielskiego dla klas 4-8; II etap edukacyjny, poziom A2+iB1 w zakresie rozumienia wypowiedzi  J. Stefańska  Macmillan  
 Sp130/ 6 -II / 19-20  Matematyka  Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej 

 

M. Braun 

A. Mańkowska 

M. Paszyńska 

Nowa Era 
Sp130/ 7 – II / 19-20  Historia  Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”  Tomasz 

Maćkowski 

Nowa Era 
Sp130/ 8 – II / 19-20  Przyroda  Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej  Jolanta Golanko  Nowa Era 
Sp130/ 9 – II / 19-20  Technika  Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej  Lech Łabecki  Nowa Era 
Sp130/ 10 – II / 19-20  Zajęcia komputerowe  Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej  Michał  Kęska  Nowa Era 
Sp130/ 11 – II / 19-20  Muzyka 

 

Muzyka. Program nauczania muzyki w klasach IV-VII (II etap edukacji)  Teresa Wójcik  MAC 
Sp130/12-II/19-20  Plastyka  Program nauczania klasy 4-7  Marzena Kwiecień   MAC 
Sp130/ 13 – II / 19-20  Religia  Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach 

Poznaję Boga i w Niego wierzę 

 

Komisja Wychowania Katolickiego  WAM 
Sp130/ 14 – II / 19-20 

 

 

Wychowanie fizyczne  Program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej. Rusz się człowieku.  Urszula Kierczak  Impuls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permalink do tego artykułu: https://sp130.edu.pl/edukacja-wczesnoszkolna/