Zebrania i konsultacje

Zebrania i konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

15.09.2016

godz. 16:30 kl. I – III
godz. 17:00 kl. IV – VI

 –

zebranie informacyjne (wybór Rad Oddziałowych)

20.10.2016

  • zgodnie z wytycznymi wychowawcy
 –

konsultacje

zebranie Rad Oddziałowych z Dyrektorem szkoły

13.12.2016

zgodnie z wytycznymi wychowawcy

 –

konsultacje (informacje o zagrożeniach)

13.01.2017

zgodnie z wytycznymi wychowawcy  –

zebranie półroczne

22.03.2017

zgodnie z wytycznymi wychowawcy  –

zebranie. omówienie bieżących problemów

16.04.2017

zgodnie z wytycznymi wychowawcy

 –

konsultacje
(zagrożenia)

 

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/zebrania-i-konsultacje/