Zajęcia pozalekcyjne w roku szk. 2018/2019

l.p. PROWADZĄCY KOŁO KLASY/ŚWIETLICA
1. M.Matyjaszczyk j.angielski 1h/tyg KL. VIII
2. A. Pielacińska  Gręda Ortografitti 1h/tyg KL. VI
3. M. Wojciechowski Koło turystyczne – współpraca z PTTK Chętni uczniowie
4. A. Benkes Koło matematyczne 1h/tyg KL. VII-VIII
5. K. Bednarek Piłka nożna1h/tyg Dziew. I-III
6. R. Żurek Zajęcia wyrównawcze Kl. IVa, IVb
7. G. Zagórska Koło plastyczne 2h/tyg Kl. III – V
8. E. Olszewska Koło matematyczne1h/tyg Kl. IV _ VI
9. D. Kisiel Logopedia 1h/tyg Kl. I – III
10. A. Romańska Koło przyr – geogr Kl. IV
11. P. Michalik Zumba1h/tyg Kl. V – VIII
12. J. Kęsy Koło gitarowe 1h/tyg Kl. V – VIII
13. A. Woźniacka Koło komputerowe 1h/tyh Kl. I – III
14. A. Drzeń Koło j. angielskiego Kl. IVA, IVb
15. A. Olszewska Zajęcia wyrównawcze 1h/tyg Kl. II
16. O. Pęzik Zajęcia wyrównawcze 1h/tyg Kl. Ia

 

 

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/zajecia-pozalekcyjne/