KLASY I – VI

Na tej stronie znajdziesz spis  podręczników, z których korzystać będą nasi uczniowie w roku szkolnym 2016/2017

                                                                                                          Załącznik nr 1

 

 ZESTAW PROGRAMÓW

DOPUSZCZONYCH PRZEZ DYREKTORA

DO UŻYTKU SZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017

( uchwała z dnia 15 września 2016 roku)

 

Specyfikacja numeru:

Sp130 (nazwa placówki)

/1- I (kolejny nr w szkolnym zestawie programów- etap edukacyjny)

/ 16-17 (aktualny rok szkolny)

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna – I etap – klasa I

 

Nr w szkolnym zestawie programów Przedmiot Tytuł

 

Autor
Sp130/ 1-I / 16-17

 

Klasa I „ Drogowskazy wielointeligentnej edukacji” Monika Zatorska

 

 

Programy dodatkowe w edukacji wczesnoszkolnej:

 

 

Nr w szkolnym zestawie programów Przedmiot Tytuł

 

Autor
Sp130/ 2-I / 16-17 Jęz. angielski Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego Szkoła Podstawowa klasy 1-3 Ilona Studzińska

Arkadiusz Mędela

Magdalena Kondro

Ewa Piotrowska

SP130/3-I/16-17

 

Religia W drodze do Wieczernika Komisja Wychowania Katolickiego
SP130/4-I/16-17 Zajęcia szachowe Edukacja przez szachy w szkole. Nauka gry w szachy. Magdalena Zielińska

 

 

 

 

Klasa IV  –  II etap edukacyjny:

 

Nr w szkolnym zestawie programów Przedmiot Tytuł

 

Autor
Sp130/ 5-II / 16-17 Język polski

 

Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Jutro pójdę w świat” A. Surdej

B. Surdej

Sp130/ 6-II / 16-17 Jęz. angielski Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego Szkoła Podstawowa klasy 4-6 Maria Bogucka

Dorota Łoś

 Sp130/ 7 -II / 16-17 Matematyka Program nauczania matematyki w szkole podstawowej M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

Sp130/ 8 – II / 16-17 Historia Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo dla szkoły podstawowej „Historia wokół nas” R. Lolo i inni
Sp130/ 9 – II / 16-17 Przyroda Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” Jolanta Golanko
Sp130/ 10 – II / 16-17 Technika Jak to działa?

Program nauczania zajęć technicznych w klasie IV szkoły podstawowej

Lech Łabecki

Maria Łabecka

Sp130/ 11 – II / 16-17 Zajęcia komputerowe Informatyka Europejczyka. Edycja Windows XP. Maria Łabecka
Sp130/ 12 – II / 16-17 Muzyka

 

Słuchanie muzyki Eugeniusz Wachowiak
Sp130/13-II/16-17 Plastyka „Ciekawi świata” Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6 Anita Przybyszewska-Pietrasiak
Sp130/ 14 – II / 16-17 Religia „Poznaję Boga i w Niego wierzę” Komisja Wychowania Katolickiego
Sp130/ 15 – II / 16-17

 

 

Wychowanie fizyczne „Umiem bo ćwiczę, ćwiczę bo chcę…” Ewa Sprawka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/klasy-iv-vi-2/