Stypendia i zasiłki szkolne

Podstawowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Łodzi.

 

https://uml.lodz.pl/edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/

 

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2021/09/05/stypendia-i-zasilki-szkolne/