«

»

Mar 02 2015

Szóstoklasiści wybierają gimnazjum

naborW poniedziałek 2 marca 2015 r. rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych gimnazjów na rok szkolny 2015/2016, która będzie trwała do 31 marca 2015r.

ZGŁOSZENIE wyboru gimnazjum, w obwodzie którego kandydat mieszka lub WNIOSEK w przypadku ubiegania się o przyjęcie do gimnazjum spoza obwodu – należy  wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć w dniach 02.03-31.03.2015r. zgodnie z wyborem (albo w gimnazjum obwodowym, albo w gimnazjum I preferencji spoza obwodu) dołączając inne dokumenty wymagane przez gimnazjum.

Należy we własnym zakresie sprawdzić, jakie dodatkowe dokumenty wymaga gimnazjum.

Link do elektronicznego systemu naboru do gimnazjum: https://naborsp-k.vulcan.net.pl/lodzgim/Page.mvc/Index

Polecamy poradnik dla kandydatów – instrukcję, jak korzystać z systemu: nabór_gim_przewodnik dla opiekunów_łódź

Kandydaci do gimnazjów przyjmowani są na podstawie:
 
ZGŁOSZENIA – do gimnazjum, w obwodzie którego kandydat mieszka przyjęty jest on z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do gimnazjum jest równoznaczne z przyjęciem ucznia).

WNIOSKU – do gimnazjum spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dane gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria zawarte w statucie danego gimnazjum.

SKIEROWANIA – dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych (skierowania wydaje je organ prowadzący na wniosek rodziców, uczniowie ci nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji. Podanie o przyjęcie ucznia do oddziału integracyjnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego składa się w kancelarii Wydziału Edukacji przy ul Krzemienieckiej 2b).

Wszelkie niezbędne informacje o naborze znajdują się na stronie UMŁ.

http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/nabor_do_przedszkoli_i_szkol/gimnazja/

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2015/03/02/szostoklasisci-wybieraja-gimnazjum/