«

»

Lut 19 2013

Nasze projekty

Realizacja projektów zewnętrznych i wewnętrznych:

 1. „Z małym Kolbergiem po kraju”

Przeprowadzone zostały warsztaty wprowadzające do projektu dla animatorów i animatorek w społecznościach lokalnych przygotowujących do prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem tradycyjnych zabaw, muzyki, śpiewu i tańca oraz inspirujących do poszukiwań własnych źródeł i sposobów pracy oraz do zabawy z dziećmi na materiale tradycyjnym.

Dostarczono animatorkom/om niezbędnych materiałów dotyczących metodyki pracy z małymi dziećmi, jak również wiedzy o folklorze dziecięcym regionu, nagrania muzyczne.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy/czki przeprowadzą zajęcia dla dzieci – wykorzystując swoje lokalne tradycje i włączając w nie osoby starsze. Pomiędzy warsztatami uczestnicy będą mogli skorzystać z konsultacji on-line oraz wizyt muzyka i eksperta w placówkach, gdzie prowadzone będą zajęcia dla dzieci.

Uczestnik: Katarzyna Kasprzyk

Organizator: Fundacja Rozwoju Dzieci Jana Amosa Komeńskiego

 1. Ogólnołódzki projekt edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”

Projekt PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA skierowany jest do szkół podstawowych i nauczycieli, którzy chcieliby włączyć aspekty kultury ludowej we wspólne, wraz z dziećmi, działania edukacyjne, a także nawiązać współpracę z innymi szkołami oraz wdrożyć elementy międzypokoleniowej wymiany doświadczeń. Składa się on z kilku etapów, podczas których podejmowane będą aktywności wielostronnie rozwijające uczniowski potencjał twórczy, przybliżające kulturę i przyrodę wybranych regionów Polski.

Szkoły, które wykonają wszystkie zadania określone w projekcie otrzymają Certyfikat “SZKOŁA W KRĘGU TRADYCJI I KULTURY”

Projekt realizowany przez doradców metodycznych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pod patronatem Fundacji Rozwoju Dzieci i projektu “Mały Kolberg”.

Osoby odpowiedzialne: Aneta Olszewska, Małgorzata Zagórska, Katarzyna Kasprzyk, Anna Romańska

 1. Projekt „Odkrywcy Łodzi” IV edycja

W projekcie „Odkrywcy Łodzi” uczestniczyły  łódzkie szkoły podstawowe i specjalne. Uczniowie, pod opieką przewodników, zwiedzali najciekawsze miejsca związane z historią Łodzi. W „Odkrywaniu Łodzi”, swoją pomoc oferowali łódzcy przewodnicy, których bezcenna wiedza jest niezastąpiona w poszukiwaniach tajemnic miasta czterech kultur.

Odpowiedzialny: Michał Wojciechowski

Uczestnicy:  klasa IV

 

 1. „Nocni poszukiwacze”

To nowy pilotażowy projekt Szkolnego Schroniska Młodzieżowego realizowany we współpracy z Wydziałem Edukacji UMŁ. Program ma na celu propagowanie wśród łódzkich dzieci najciekawszych zakątków miasta, uwrażliwianie na otaczający świat, kształcenie umiejętności współpracy w zespole, rozbudzanie pasji, zainteresowań, a także ukazanie atrakcyjnych sposobów bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

Odpowiedzialny: Agata Pielacińska-Gręda

Uczestnicy: klasa V

 

 1. Kształcenie wspierające rozwój ucznia – OK-zeszyt OK.

Zeszyt to inicjatywa Danuty Sterny pracującej w programie Szkoła Ucząca Się (prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Przyszłości). Ma na celu wykorzystanie zeszytu do skuteczniejszego nauczania.

organizator Centrum Edukacji Obywatelskiej

odpowiedzialny: Anna Romańska

Uczestnicy: klasa V

 

 1. Dziecięca Akademia Młodych Twórców- kluczem do rozwiązywania zagadek świata

   Jest to pilotażowy projekt Pracowni Edukacji Przedszkolnej
  i Wczesnoszkolnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
  Cel nadrzędny projektu to: przygotowanie dzieci do samodzielnego uczenia się,

  z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości, potrzeb i zainteresowań.

Odpowiedzialny:  Jola Kęsy

 1. Projekt- Mały Mistrz (kontynuacja)

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

Odpowiedzialni: Krzysztof Bednarek, Jolanta Kęsy, Małgorzata Zagórska

Uczestnicy: kl. III B, II A

 

 1. Program edukacyjny Akademia Bezpiecznego Puchatka

Celem Puchatkowego programu jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole, czy w czasie zabawy, czy korzystania z Internetu.
Realizowane były zajęcia poświęcone bezpieczeństwu najmłodszych w oparciu o foldery i książeczki edukacyjne dla dzieci. Materiały zawierały także treści związane z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności.
Honorowy patronat nad programem już po raz kolejny objął Komendant Główny Policji oraz  Kuratoria Oświaty. Patronat medialny sprawuje portal miastodzieci.pl.
Program zakończył się rozwiązaniem przez uczniów Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Bezpieczeństwie. W ramach Testu, dzieci odpowiedziały na 15 pytań dotyczących bezpieczeństwa, udostępnionych online na stronie internetowej www.akademiapuchatka.pl/nauczyciele. Pytania miały formę pisemną oraz obrazkową. Do każdego z nich przygotowano trzy warianty odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa.
Głównym celem Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Bezpieczeństwie było podsumowanie, utrwalenie i sprawdzenie wiedzy, dotyczącej bezpieczeństwa w każdej sytuacji, z jaką maluch może się spotkać.
W realizację programu włączeni byli również rodzice uczniów. Część testów rozwiązana była w domu z rodzicami, część w szkole pod opieką wychowawcy klasy.
Klasa otrzymała potwierdzenie – certyfikat udziału w w/w programie.

Odpowiedzialny: Donata Kisiel

Uczestnicy: klasa I

 

Wewnętrzne:

 

 1. Czym skorupka za młodu nasiąknie…

Projekt działań prozdrowotnych w naszej szkole, ukierunkowany na zdobycie certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

 

 1. Tabletowa Szkoła

Odpowiedzialny: Anna Romańska

 

Jednodniowe akcje:

 1. Międzynarodowy Dzień Kropki – 15 września – jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Uczniowie, nauczyciele, bibliotekarze, pracownicy instytucji kultury na całym świecie organizują tego dnia wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty, poznać ich mocne strony i je zaprezentować.
 2. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – 29 września propaguje taką formę lektury, ponieważ rozwija ona wyobraźnię i buduje więzi. Obchodzone w Polsce od 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki.
 3. Światowy Dzień Pluszowego Misia -25 listopada, ustanowiony został w setną rocznicę powstania maskotki, czyli w 2002 roku.

 

 

Opracowanie: Agata Pielacińska-Gręda, Anna Romańska

 

 

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://sp130.edu.pl/2013/02/19/99/